Навчально-методичне забезпечення спеціальності 242 "Туризм"

          

Ступеня магістра

Прогнозування та планування туристичної діяльності

Етнокультурне країнознавство

Міжнародний туризм

Управління якістю туристичних послуг

Міжнародне право

Антикризове управління в сфері туризму

Екскурсологія

Інноваційні технології в туризмі

Туристично-краєзнавча діяльність

Психологія управління в туризмі

Управління проектами

Цивільний захист та охорона праці

Методика викладання у вищій школі

Курортологія

Туризмологія

Глобальна стратегія сталого розвитку

Основи лідерства

Методологія та організація наукових досліджень

          

Ступеня бакалавра

PR-технології в туризмі

Безпека життєдіяльності

Бізнес-планування в туристичному бізнесі

Вища та прикладна математика

Географія туризму (Географія туризму)

Географія туризму (Туристичне країнознавство)

Демографічні ресурси туризму

Ділова іноземна мова в туристичному бізнесі

Друга іноземна мова

Екологія

Економіка підприємства

Етика і естетика

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Інформаційні системи та технології

Історія України

Історія української культури

Логіка

Маркетинг (Маркетинг у туризмі)

Маркетинг (Маркетинг)

Менеджмент (Менеджмент організацій)

Менеджмент безпеки в туритичному бізнесі

Міжнародні економічні відносини

Мовний етикет

Облік і аудит

Організація готельного господарства

Організація ресторанного господарства

Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

Організація туризму (Оргнаізація екскурсіної діяльності)

Організація туризму (Основи туризмознавства)

Організація туризму (Туроперейтинг)

Організаця ділового туризму і виставкової діяльності

Основи наукових досліджень

Основи підприємницької діяльності

Політологія

Право (Правознавство)

Правове регулювання туристичнї діяльності

Психологія

Рекреаційні комплекси світу

Релігієзнавство

Ринок туристичних, ресторанних та готельних послуг

Світова культура та мистецтво

Соціологія

Спеціалізований туризм

Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний)

Спеціалізований туризм (Лікувально-оздоровчий)

Спеціалізований туризм (Сільський зелений)

Статистика

Страхування в туристичному бізнесі

Товарознавство сувенірів та народних художніх промислів

Туристичні ресурси України

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Управління інвестиціями в туристичному бізнесі

Управління персоналом в туристичному бізнесі

Філософія

Фінанси

Ціноутворення в туристичному бізнесі

Будь-ласка, введіть пароль:

Для отримання прав доступу звертайтесь до директора науково-навчального центру ПУЕТ Н.В. Герман
тел. 050-600-04-83