Склад кафедри

          

Скляр Георгій Павлович  
доктор економічних наук, професор

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу

Працює в ПУЕТ з 1976 р.

Пріоритетні наукові інтереси: формування прикладного господарствознавства та дослідження механізмів господарствотворення туризму та кооперації в умовах модернізації економіки

Має понад 200 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Туризмологія
 • Туризмознавство
 • Організація туризму (Основи туризмознавства)
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Університетська освіта

Шуканов Павло Васильович 
доктор географічних наук, професор кафедри

Працює в ПУЕТ з 1993 р.

Пріоритетні наукові інтереси: сакрально-релігійний туризм; геополітика і геоекономіка туризму; стратегія сталого розвитку та моніторинг світового ринку туристичних послуг в умовах глобалізації та регіоналізації світу

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Геоекономіка туризму
 • Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних послуг
 • Моніторинг світового ринку туристичних послуг
 • Основи геоекономіки та проблеми глобалізації
 • Ринок туристичних, ресторанних та готельних послуг
 • Методологія і організація наукових досліджень

Карпенко Юрій Вікторович 
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Працює в ПУЕТ з 2010 р.

Пріоритетні наукові інтереси: модернізація інституту туризму як умова розв’язання суперечностей розвитку громадянського суспільства

Має понад 130 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Міжнародний туризм
 • Організація туризму (Туроперейтинг)
 • Світовий ринок товарів та послуг
 • Ціноутворення в туристичному бізнесі

Карпенко Ніна Миколаївна 
доцент

Працює в ПУЕТ з 1988 р.

Пріоритетні наукові інтереси: фактори туристичної привабливості території; еколого-економічні проблеми регіонів

Має понад 110 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екологічна свідомість та відповідальність бізнесу
 • Рекреаційні комплекси світу
 • Туристичні ресурси України
 • Спеціалізований туризм (Лікувально-оздоровчий)

Логвин Михайло Михайлович
кандидат географічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1990 р.

Пріоритетні наукові інтереси: туристичне регіонознавство; географія туризму; демографічні та духовно-моральні проблеми населення

Має понад 200 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Географія туризму (Географія туризму)
 • Географія туризму (Туристичне країнознавство)
 • Демографія
 • Спеціалізований туризм
 • Етнокультурне країнознавство

Животенко Віталій Олександрович
кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2007 р.

Пріоритетні наукові інтереси: антикризове управління, економічна стійкість, протидія банкрутству підприємств туристичної сфери

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Економіка підприємств готельного і ресторанного господарства
 • Державне регулювання економіки
 • Спеціалізований туризм (Спортивний, екологічний)
 • Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)
 • Управління інвестиціями в туристичному бізнесі
 • Інвестування в готельно-ресторанному господарстві

Литовченко Ірина Володимирівна
кандидат географічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1991 р.

Пріоритетні наукові інтереси: суспільно-екологічне районування території; умови розвитку сільського зеленого туризму

Має  понад 75 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Екскурсологія
 • Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)
 • Спеціалізований туризм (Сільський, зелений)
 • Туристично-краєзнавча діяльність

Тараненко Олександр Олексійович
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Працює в ПУЕТ з 2008 р.

Пріоритетні наукові інтереси: діловий туризм; інноваційні технології в туризмі; розвиток соціально-економічних систем

Має  понад 30 наукових та навчально-методичних праць

Викладає навчальні дисципліни:

 • Організація туризму (Організація туристичних подорожей)
 • Організація ділового туризму і виставкової діяльності
 • Управління проектами

Дробиш Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 1974 р.

Пріоритетні наукові інтереси: ринок праці, кадрове забезпечення та партнерські відносини у сфері туризму

Має понад 130 наукових та навчально-методичних праць

Викладає дисципліни:

 • Економіка туризму
 • Управління якістю туристичних послуг
 • Регіональна економіка

Литвин Олена Миколаївна
Керівник Полтавського філіалу туроператора «Татур», керівник студентської туристичної агенції «STA»

Ковтун Наталія Іванівна  
старший лаборант 

Працює в ПУЕТ з 2003 р.