кафедра туристичного та готельного бізнесу

Про кафедру

          

Кафедра туристичного та готельного бізнесу здійснює професійну підготовку досвідчених кадрів для сфери туризму (далі – кафедра) за спеціальністю 242 «Туризм» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування»), ступеня «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр».

Кафедру очолює професор, доктор економічних наук Георгій Павлович Скляр. На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький склад, який має вчені ступені доктора і кандидата наук. Науково-педагогічні працівники здійснюють наукові дослідження у сфері туризму, економіки та управління підприємствами.

Співробітниками кафедри розроблені сучасні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін і електронні посібники відповідно до міжнародних стандартів.

У навчальному процесі науково-педагогічні працівники кафедри активно застосовують інтерактивні освітні технології, а також систему електронної підтримки освітнього процесу на базі платформи «Moodle».

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

  • Туреччина (мережі готелів: Papillon Hotels, Cornelia De Luxe Hotel, Kaya Palazzo Hotel, Delphin Diva, Royal Hotel; готелі: Antalya Lara Hotel, Crystal Amara Hotel, Granada Luxury Okurcalar Hotel, Kimeros Park Holiday Village; туристична компанія Sarpedon Travel);
  • Болгарія (готельно-ресторанні комплекси, туристичні компанії міст Албена, Золоті піски, Приморско, Обзор, Добрич, Сонячний Берег Св. Костянтина та Єлени, Кітен);
  • США (програма Work & Travel USA);
  • Китай (готельно-ресторанний комплекс Luoyang Xiushui Lily Hostel, м. Лоян, Китай);
  • Туніс (туристичні компанії Coral Travel, Hammamet Travel Service, 5* готелі).

Стажування проходить у департаментах: «Transfermen», «Front Office and Reception», «Food and Beverage», «Seller», «Manufacturing».

Для формування ділових якостей у молоді, сприяння ефективному використанню власного потенціалу, інтелектуальному та творчому розвитку особистості, формуванню та розвитку комунікативних навичок  і  навичок командо творення, свідомого вибору подальшого місця роботи створено студентське туристичне агентство «STA» та студентський туристичний клуб «Way Hunters».

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Його діяльність спрямована на розвиток творчого мислення у студентів і сприяє поглибленню та закріпленню отриманих у процесі навчання знань.

Студенти відповідально ставляться та беруть активну участь у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів на кращу студентську наукову роботу, інтелектуальних ігор та інших заходів.

Висока професійна підготовка і вільне володіння іноземними мовами дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці України і за її межами.