кафедра туристичного та готельного бізнесу

Навчально-методичне забезпечення спеціальності 242 "Туризм"

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Безпека туризму

Вища та прикладна математика

Організація туризму (Організація надання траспортних послуг в туристичному бізнесі)

Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний, лікувально-оздоровчий)

Туристичне країнознавство та краєзнавча діяльність

Туристичний потенціал економіки регіонів України (Регіональна економіка; Туристичні ресурси України)

          

Архів