кафедра туристичного та готельного бізнесу

Освітньо-професійні програми спеціальності 242 "Туризм"

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

          

Навчально-методичне забезпечення
спеціальності 242 "Туризм"

Молодший бакалавр

Вища та прикладна математика

Географія туризму

Державне і муніципальне управління в сфері туризму

Друга іноземна мова

Екологічна свідомість та відповідальність бізнесу

Економічна теорія

Іноземна мова

Історія та культура України

Організація діяльності субєктів туристичної сфери

Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)

Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)

Організація туризму (Організація туристичних подорожей)

Організація туризму (Основи туризмознавства)

Практична психологія

Рекреаційні комплекси світу

Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний, лікувально-оздоровчий)

Спеціалізований туризм (Круїзний, яхтовий)

Спеціалізований туризм (Сільській зелений)

Сучасні інформаційні та комунікаційні технології

Туристичне країнознавство та краєзнавча діяльність

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Університетська освіта

Фізичне виховання

Бакалавр

Магістр

          

Архів