кафедра туристичного та готельного бізнесу

Освітньо-професійні програми спеціальності 242 "Туризм"

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

      Архів

          

Навчально-методичне забезпечення
спеціальності 242 "Туризм"

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

Обов'язкові освітні компоненти

Переддипломна практика

Вибіркові освітні компоненти

Цикл професійної підготовки

Цикл загальної підготовки

Архів