кафедра туристичного та готельного бізнесу

Освітньо-професійні програми спеціальності 242 "Туризм"

Молодший бакалавр

Бакалавр

Магістр

          

Навчальне забезпечення спеціальності 242 "Туризм" - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Безпека туризму

Організація туризму (Організація надання траспортних послуг в туристичному бізнесі)

Спеціалізований туризм (Релігійний)

Туристичний потенціал економіки регіонів України (Регіональна економіка; Туристичні ресурси України)

          

Архів