кафедра туристичного та готельного бізнесу

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення
освітніх програм спеціальності 242«Туризм»

Пропозиції та зауваження до освітньої програми (початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма (перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр)

Пропозиції та зауваження до освітньої програми (перший (бакалаврській) рівень вищої освіти – бакалавр)

Пропозиції та зауваження до освітньої програми (другий (магістерський) рівень – магістр)

          

Анкетування стейкґолдерів

Анкета опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Туризм» у ПУЕТ

Анкета опитування випускників освітньої програми «Туризм» щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування

Анкета вивчення думки роботодавців стосовно задоволеності якістю освітньої програми «Туризм» у ПУЕТ

          

Моніторинг результатів анкетування