кафедра туристичного та готельного бізнесу

Новини

          

1 жовтня 2020 р. на базі Полтавського музею авіації і космонавтики відбулося чергове виїзне практичне заняття студентів 2 курсу в межах дисципліни «Організація екскурсійної діяльності». У ході заняття студенти мали змогу ознайомитися з музейними фондами, які розміщені у шести залах, в яких представлені ужиткові речі авіаторів, космонавтів, моделі космічних кораблів та їх складові дійові деталі, наочний матеріал про життя і діяльність піонерів ракетного будівництва та повітроплавання.

          

29 вересня 2020 року доц. Карпенко Ю.В. провів чергове виїзне практичне заняття на базі Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка  для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» на тему: «Особливості формування експозиції музею». Дане заняття відповідає концептуальним положенням, прийнятим на кафедрі щодо практичного характеру всіх форм навчання.

          

24 вересня 2020 р. напередодні  Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, який проходив під гаслом «Туризм та розвиток сільських територій», студенти спеціальності «Туризм» спілкувались із Барибіною Яніною –  регіональною координаторкою з розвитку мережі «Greenways Ukraine», яка поділилась своїм досвідом у сфері туризму.

Пані Яніна розповіла про сутність  проекту «Greenways Ukraine» http://www.greenways.com.ua/ та особливості командної роботи над проектами розвитку туристичних дестинацій, про важливість дисциплін, які вивчають студенти згідно навчальних планів ПУЕТ. Йшлося і про вивчення потенціалу культурно-природньої спадщини, її оцінку, формування команди проекту, проектний  і стратегічний менеджмент в туризмі, виставкову діяльність.

Цікавим є досвід запрошеного практика-професіонала у створенні  мережі різноманітних тематичних стежок і локальних маршрутів та туристичних продуктів, які відповідають принципам сталого розвитку.

Під час спілкування студенти разом шукали відповідь на питання: як  ефективно налагоджувати партнерство у регіоні і координувати маршрути; як виявляти та спрямовувати місцеві ініціативи, метою яких є охорона природи та культурної спадщини.

Як співзасновниця Міжнародного фестивалю «Полтавська галушка», Яніна Барибіна  розповіла студентам про особливості подієвого туризму  та звернулась до студентів із пропозицією знаходити гастрономічні родзинки свого краю  і спробувати створити локальні гастромаршрути.

Полтавщина має багату історію, культуру, природу.  Все це різномаїття повинні взяти на озброєння майбутні фахівці туристичної сфери, які здобувають знання  в Полтавському університеті економіки і торгівлі

          

22 та 24 вересня 2020 року доц. Карпенко Ю.В. разом з начальником відділу маркетингу та реклами ФК «Ворскла» Васіним О. провели виїзні практичні заняття на базі музею футбольного клубу для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» на тему: «Технологічні етапи створення нової екскурсії». Дані заняття проходили згідно з концепцією практико-орієнтованого навчання ПУЕТ та з дотриманням вимог про протиепідеміологічні заходи на період карантину.

          

Анонс прийдешніх подій

Гарант освітньої програми спеціальності «Туризм» ступеня магіст проф. Скляр Г.П. і слухач Школи кадрового резерву кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Тараненко О.О. анонсують проведення у травні 2021 р. науково-методологічного семінару «Модернізація підготовки магістрів з туризму в умовах практико-орієнтованого навчання».

          

Анонс прийдешніх подій

Гарант освітньої програми спеціальності «Туризм» ступеня магіст проф. Скляр Г.П. і слухач Школи кадрового резерву кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Животенко В.О. анонсують проведення 03.12.2020 р. Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі»

          

7 червня 2020 року доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Логвин М.М. дослідив організацію релігійного туризму та паломництва до Богородицького Горбанівського жіночого монастиря (с. Горбанівка).

          

15 травня 2020 року створено Школу кадрового резерву при кафедрі туристичного та готельного бізнесу. Структура школи включає групу резерву гарантів освітніх програм; групу резерву науково-педагогічних працівників; студентську креативну групу. Керівником школи призначено проф. Скляра Г.П., заступником керівника – доц. Тараненка О.О.

Метою створення школи є підготовка резерву ініціативних, практико-орієнтованих і професійно-спроможних кадрів для забезпечення подальшого розвитку і набуття фінансової стабільності кафедри туристичного та готельного бізнесу.

          

05.05.2020 р. кафедрою туристичного та готельного бізнесу в дистанційній формі проведено семінар з підготовки резерву гарантів освітніх програм спеціальності «Туризм» за участю голови ГО «Обласний туристичний кластер», канд. пед. наук Оніщук Л.М. Тема засідання – «Інноваційний розвиток внутрішнього туризму як стратегія виходу галузі з кризи». В рамках семінару заслухано і обговорено доповіді: «Соціально-економічні аспекти розвитку внутрішнього туризму в умовах кризи», «Антикризове управління туристичним підприємством в умовах пандемії» та «Проектний підхід до інноваційної модернізації туристичного підприємства в умовах кризи».

          

27 лютого 2020 р. на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася зустріч студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (географія) і студентів групи Т-21 з викладачами кафедри туристичного та готельного бізнесу і кафедри географії та методики її навчання ПНПУ.

В процесі зустрічі були обговорені особливості вивчення навчальної дисципліни «Організація туризму в світі (Організація туристичних подорожей)». Доцент О.О. Тараненко розповів про  залучення  до навчально-методичної допомоги та консультування студентів педагогічного університету з врахуванням користування бібліотекою та матеріалами дистанційного курсу.

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ Скляр Г. П. та завідувачка кафедри географії та методики її навчання ПНПУ Шуканова А.А. під час зустрічі узгодили плани на подальшу співпрацю між університетами та кафедрами щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності у процесі підготовки фахівців з туризму.

          

27 лютого 2020 року  була проведена зустріч в рамках залучення фахівців-практиків до реалізації освітнього процесу студентів спеціальності «Туризм». Під час зустрічі виступив національний експерт з питань маркетингу та комунікацій Гайванович Іван Павлович. Лекція була присвячена конкретним прикладам  та сучасним аспектам захисту географічних зазначень в Україні та світі як важливого ресурсу розвитку туристичного бізнесу. Географічне зазначення – це один із видів добровільного захисту товарів від недобросовісної конкуренції та ефективний інструмент колективного просування товарів на світовому ринку. Географічні зазначення активно використовуються в країнах ЄС для підвищення рівня впізнаваності виробників з метою привернення підвищеної уваги споживачів як у галузі туристичних так і готельно-ресторанних послуг. На лекції були присутні науково-педагогічні працівники  кафедри туристичного та готельного бізнесу, а також студенти ПУЕТ спеціальності «Туризм» і студенти  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

          

Кафедрою туристичного та готельного бізнесу було проведено Методологічний міждисциплінарний інтернет-семінар «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди»

За результатами проведення семінару видано збірник Матеріалів Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару  «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди»  за заг. ред. проф. Скляра Г.П., який можна завантажити за посиланням .

          

24 лютого 2020 р. проф. Скляр Г.П. та доц. Животенко В.О., на виконання прийнятої в університеті Концепції практико-орієнтованого навчання, провели виїзне заняттяна базі Літературно-меморіального музею П. Мирного в рамках вивчення навчальних дисциплін «Спеціалізований туризм (Культурно-пізнавальний)», «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» для студентів груп Т-32 та Т-12 із залученням роботодавця – Завалій Світлани Борисівні (директора музею). Студенти ознайомились з театралізованою екскурсією і практикою відкриття мистецької виставки.

          

22 лютого 2020 року проф. Скляр Г.П. взяв участь, як співведучий, у проведенні конкурсно-розважальної програми «Леді і джентльмени» в ТРЦ «Київ» (Арт-сіті). Після закінчення анімаційної програми була проведена профорієнтаційна робота з батьками і вихованцями старшого віку Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.

          

21 лютого 2020 року проф. Скляр Г.П. та доц. Логвин М.М. взяли участь у святкуванні Всесвітнього дня екскурсовода, що відбулося у Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка. Під час зустрічі обговорені інноваційні пропозиції екскурсійного ринку Полтави.

          

20 лютого 2020 року згідно Меморандуму про співпрацю між університетами, відбулася зустріч студентів та науковців ПУЕТ з делегацією представників Сілезького технологічного університету (Республіка Польща). Активну участь в обговоренні проблем та перспектив розвитку туризму взяли працівники  кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляр Г.П., проф. Шуканов П.В., доц. Логвин М.М. та студенти спеціальності 242 «Туризм». Під час зустрічі були розглянуті актуальні питання розвитку постіндустріального туризму та особливості впливу штучного інтелекту на ринок туристичних та готельно-ресторанних послуг.

          

19 лютого 2020 року  кафедрою туристичного та готельного бізнесу було проведено обговорення структури навчальних планів і змісті навчальних програм освітньої програми «Туризм» з представниками туристичної спільноти Полтавської області і студентами спеціальності 242 «Туризм». Особлива увага була зосереджена на необхідності практичної підготовки студентів. У виступах

Гонтарюк Наталії Едуардівни - головного спеціаліста відділу розвитку туризму і музейної справи управління розвитку туризму, музейної справи та охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації,  Завалій Світлани Борисівни - директорки музею Панаса Мирного у Полтаві та Кулинич Тамари Володимирівни - голови громадської організації «Спілка екскурсоводів Полтавщини» головна увага була приділена набуттю компетентностей, необхідних при подальшому працевлаштуванні і роботі на підприємствах сфери туризму. Також в процесі обговорення були сформульовані пропозиції щодо доповнення навчальних планів і навчальних програм. Студенти, науково-педагогічні працівники і запрошені фахівці сфери туризму обмінялися думками щодо форматів стажувань і виробничих практик під час навчання у ПУЕТ. Всім студентам була надана інформація щодо підтримки їх стажувань фахівцями сфери туризм.

          

19 лютого 2020 року  відбулася презентація  літньої програми співпраці та співбесіда для проходження стажування в туристичній компанії «TEZ TOUR» (Туреччина) для студентів ПУЕТ на вакансіях «Трансферний гід» та «Екскурсійний гід». Активну участь в презентації прийняли студенти спеціальності 242 «Туризм» та науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу. Були розглянуті вимоги щодо до кандидатів для проходження стажування та закріплення на практиці теоретичних знань, набутих в університеті.

          

17 лютого 2020 року для студентів освітньої програми «Туризм» (група Т-21) до проведення аудиторних занять як професіонал-практик був залучений  консультант з питань управління людськими ресурсами Олаф Сакскгаард (Olaf Saxegaard) (Норвегія), який провів лекцію на тему: «Організаційні парадигми. Організації, що навчаються. Культура як інструмент організації та розвитку».

Лекція була пізнавальною, пройшла цікаво, викликала жваве обговорення. 

Модераторами виступили завідувачка кафедри ділової іноземної мови В.Л. Іщенко  та завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Г.П. Скляр.

          

14-15 лютого 2020 року доц. Логвин М.М. взяв участь як член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

          

14 лютого 2020 року завідувач кафедри професор Скляр Г.П. обговорив структуру і зміст навчального плану спеціальності 242 «Туризм» (освітня програма «Туризм») з керівником Полтавської філії туроператора «ТАТУР» Литвин О.М. і студенткою ПУЕТ 4 курсу спеціальності «Туризм» Бичовою Л.М., яка проходить виробничу практику на цьому підприємстві.

          

4 лютого 2020 року доц. Животенком В.О. було проведено виїзне  практичне заняття на базі Літературно-меморіального музею П. Мирного в межах вивчення навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» для студентів групи Т-11 із залученням роботодавця – Завалій Світлани Борисівні (директора музею).

          

1 лютого 2020 року в Полтаві був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. У складі журі працювали професор кафедри туристичного та готельного бізнесу  П. В. Шуканов (заступник голови журі) та доцент М. М. Логвин. Під час проведення олімпіади відбулося плідне обговорення проблем та перспектив подальшої співпраці між школами та ВНЗ Полтавщини.

У змаганнях взяли участь 129 учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти Полтавської області, з яких за рішенням журі стали переможцями та призерами  62 учні. Вітаємо учнів-переможців та їх наставників із перемогою у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади та бажаємо усім подальших успіхів!

          

15 січня 2020 року завідувач кафедри професор Скляр Г.П., доценти Животенко В.О., Логвин М.М.,  Тараненко О.О. та студенти груп Т-11, Т-12 і Тм-51 взяли участь у Дні музейного селфі, що відбувся у Літературно-меморіальному музеї І.П. Котляревського з метою популяризації національної культурної спадщини та знайомства з потенційними роботодавцями. Захід відбувся  за участю випускника спеціальності «Туризм» 2017 р., а нині екскурсовода музею – Мороза Артема Анатолійовича.

          

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012