кафедра туристичного та готельного бізнесу

Новини

          

13.11.2020 р. академічна спільнота кафедри туристичного та готельного бізнесу, за підтримки Департаменту культури та туризму Полтавської обласної держаної адміністрації, в особі гаранта освітньої програми «Туризм» д.е.н., проф. Скляра Г. П. та слухача школи кадрового резерву кафедри к.е.н., доц. Животенка В. О., виступили співорганізаторами «Презентації сільських маршрутів Полтавщиною в рамках напряму Villege Rjutes туристичного проекту Vodafone Find & Follow».

Під час презентації обговорювалася проблематика раціонального використання туристично-рекреаційного потенціалу сільської місцевості Полтавської області, економіки та організації туристичного бізнесу, вдосконалення туристичної інфраструктури, а також сценарії розвитку туризму в умовах пандемії Covid-19 та післяпандемійний період. За результатами презентації відбулися виступи та обговорення шляхів покращення та адаптації освітніх програм спеціальності 242 «Туризм» до умов зміни ринку туристичних послуг.

          

1 жовтня 2020 р. на базі Полтавського музею авіації і космонавтики відбулося чергове виїзне практичне заняття студентів 2 курсу в межах дисципліни «Організація екскурсійної діяльності». У ході заняття студенти мали змогу ознайомитися з музейними фондами, які розміщені у шести залах, в яких представлені ужиткові речі авіаторів, космонавтів, моделі космічних кораблів та їх складові дійові деталі, наочний матеріал про життя і діяльність піонерів ракетного будівництва та повітроплавання.

          

29 вересня 2020 року доц. Карпенко Ю.В. провів чергове виїзне практичне заняття на базі Полтавського літературно-меморіального музею В.Г. Короленка  для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» на тему: «Особливості формування експозиції музею». Дане заняття відповідає концептуальним положенням, прийнятим на кафедрі щодо практичного характеру всіх форм навчання.

          

25 вересня 2020 року  проф. Скляр Г.П., доц. Дробиш Л.В та доц. Карпенко Ю.В. разом з практиками-професіоналами сфери туризму Полтавської обл. Оніщук Л.М, Павловим В.В., Філатовою М.В. та Бут О.В., які залучені до організації освітнього процесу на освітньо-професійних програмах «Туризм», прийняли участь в онлайн-круглому столі «Туризм в умовах пандемії COVID-19: шанси та загрози» у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Під час круглого столу обговорювалася проблематика раціонального використання туристично-рекреаційного потенціалу, економіки та організації туристичного бізнесу, вдосконалення туристичної інфраструктури, правового регулювання розвитку туризму, а також сценарії розвитку туризму в умовах пандемії Covid-19 та післяпандемійний період.

          

24 вересня 2020 р. напередодні  Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні, який проходив під гаслом «Туризм та розвиток сільських територій», студенти спеціальності «Туризм» спілкувались із Барибіною Яніною –  регіональною координаторкою з розвитку мережі «Greenways Ukraine», яка поділилась своїм досвідом у сфері туризму.

Пані Яніна розповіла про сутність  проекту «Greenways Ukraine» http://www.greenways.com.ua/ та особливості командної роботи над проектами розвитку туристичних дестинацій, про важливість дисциплін, які вивчають студенти згідно навчальних планів ПУЕТ. Йшлося і про вивчення потенціалу культурно-природньої спадщини, її оцінку, формування команди проекту, проектний  і стратегічний менеджмент в туризмі, виставкову діяльність.

Цікавим є досвід запрошеного практика-професіонала у створенні  мережі різноманітних тематичних стежок і локальних маршрутів та туристичних продуктів, які відповідають принципам сталого розвитку.

Під час спілкування студенти разом шукали відповідь на питання: як  ефективно налагоджувати партнерство у регіоні і координувати маршрути; як виявляти та спрямовувати місцеві ініціативи, метою яких є охорона природи та культурної спадщини.

Як співзасновниця Міжнародного фестивалю «Полтавська галушка», Яніна Барибіна  розповіла студентам про особливості подієвого туризму  та звернулась до студентів із пропозицією знаходити гастрономічні родзинки свого краю  і спробувати створити локальні гастромаршрути.

Полтавщина має багату історію, культуру, природу.  Все це різномаїття повинні взяти на озброєння майбутні фахівці туристичної сфери, які здобувають знання  в Полтавському університеті економіки і торгівлі

          

22 та 24 вересня 2020 року доц. Карпенко Ю.В. разом з начальником відділу маркетингу та реклами ФК «Ворскла» Васіним О. провели виїзні практичні заняття на базі музею футбольного клубу для студентів 2 курсу спеціальності «Туризм» з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» на тему: «Технологічні етапи створення нової екскурсії». Дані заняття проходили згідно з концепцією практико-орієнтованого навчання ПУЕТ та з дотриманням вимог про протиепідеміологічні заходи на період карантину.

          

Анонс прийдешніх подій

Гарант освітньої програми спеціальності «Туризм» ступеня магіст проф. Скляр Г.П. і слухач Школи кадрового резерву кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Тараненко О.О. анонсують проведення у травні 2021 р. науково-методологічного семінару «Модернізація підготовки магістрів з туризму в умовах практико-орієнтованого навчання».

          

Анонс прийдешніх подій

Гарант освітньої програми спеціальності «Туризм» ступеня магіст проф. Скляр Г.П. і слухач Школи кадрового резерву кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Животенко В.О. анонсують проведення 03.12.2020 р. Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі»

          

7 червня 2020 року доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Логвин М.М. дослідив організацію релігійного туризму та паломництва до Богородицького Горбанівського жіночого монастиря (с. Горбанівка).

          

15 травня 2020 року створено Школу кадрового резерву при кафедрі туристичного та готельного бізнесу. Структура школи включає групу резерву гарантів освітніх програм; групу резерву науково-педагогічних працівників; студентську креативну групу. Керівником школи призначено проф. Скляра Г.П., заступником керівника – доц. Тараненка О.О.

Метою створення школи є підготовка резерву ініціативних, практико-орієнтованих і професійно-спроможних кадрів для забезпечення подальшого розвитку і набуття фінансової стабільності кафедри туристичного та готельного бізнесу.

          

05.05.2020 р. кафедрою туристичного та готельного бізнесу в дистанційній формі проведено семінар з підготовки резерву гарантів освітніх програм спеціальності «Туризм» за участю голови ГО «Обласний туристичний кластер», канд. пед. наук Оніщук Л.М. Тема засідання – «Інноваційний розвиток внутрішнього туризму як стратегія виходу галузі з кризи». В рамках семінару заслухано і обговорено доповіді: «Соціально-економічні аспекти розвитку внутрішнього туризму в умовах кризи», «Антикризове управління туристичним підприємством в умовах пандемії» та «Проектний підхід до інноваційної модернізації туристичного підприємства в умовах кризи».

          

27 лютого 2020 р. на підставі Угоди про співпрацю щодо реалізації програм академічної мобільності між Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка та Вищим навчальним закладом Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася зустріч студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (географія) і студентів групи Т-21 з викладачами кафедри туристичного та готельного бізнесу і кафедри географії та методики її навчання ПНПУ.

В процесі зустрічі були обговорені особливості вивчення навчальної дисципліни «Організація туризму в світі (Організація туристичних подорожей)». Доцент О.О. Тараненко розповів про  залучення  до навчально-методичної допомоги та консультування студентів педагогічного університету з врахуванням користування бібліотекою та матеріалами дистанційного курсу.

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ Скляр Г. П. та завідувачка кафедри географії та методики її навчання ПНПУ Шуканова А.А. під час зустрічі узгодили плани на подальшу співпрацю між університетами та кафедрами щодо реалізації програм внутрішньої академічної мобільності у процесі підготовки фахівців з туризму.

          

27 лютого 2020 року  була проведена зустріч в рамках залучення фахівців-практиків до реалізації освітнього процесу студентів спеціальності «Туризм». Під час зустрічі виступив національний експерт з питань маркетингу та комунікацій Гайванович Іван Павлович. Лекція була присвячена конкретним прикладам  та сучасним аспектам захисту географічних зазначень в Україні та світі як важливого ресурсу розвитку туристичного бізнесу. Географічне зазначення – це один із видів добровільного захисту товарів від недобросовісної конкуренції та ефективний інструмент колективного просування товарів на світовому ринку. Географічні зазначення активно використовуються в країнах ЄС для підвищення рівня впізнаваності виробників з метою привернення підвищеної уваги споживачів як у галузі туристичних так і готельно-ресторанних послуг. На лекції були присутні науково-педагогічні працівники  кафедри туристичного та готельного бізнесу, а також студенти ПУЕТ спеціальності «Туризм» і студенти  Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

          

Кафедрою туристичного та готельного бізнесу було проведено Методологічний міждисциплінарний інтернет-семінар «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди»

За результатами проведення семінару видано збірник Матеріалів Методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару  «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллєвих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди»  за заг. ред. проф. Скляра Г.П., який можна завантажити за посиланням .

          

24 лютого 2020 р. проф. Скляр Г.П. та доц. Животенко В.О., на виконання прийнятої в університеті Концепції практико-орієнтованого навчання, провели виїзне заняттяна базі Літературно-меморіального музею П. Мирного в рамках вивчення навчальних дисциплін «Спеціалізований туризм (Культурно-пізнавальний)», «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» для студентів груп Т-32 та Т-12 із залученням роботодавця – Завалій Світлани Борисівні (директора музею). Студенти ознайомились з театралізованою екскурсією і практикою відкриття мистецької виставки.

          

22 лютого 2020 року проф. Скляр Г.П. взяв участь, як співведучий, у проведенні конкурсно-розважальної програми «Леді і джентльмени» в ТРЦ «Київ» (Арт-сіті). Після закінчення анімаційної програми була проведена профорієнтаційна робота з батьками і вихованцями старшого віку Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.

          

21 лютого 2020 року проф. Скляр Г.П. та доц. Логвин М.М. взяли участь у святкуванні Всесвітнього дня екскурсовода, що відбулося у Полтавському художньому музеї (Галереї мистецтв) імені Миколи Ярошенка. Під час зустрічі обговорені інноваційні пропозиції екскурсійного ринку Полтави.

          

20 лютого 2020 року згідно Меморандуму про співпрацю між університетами, відбулася зустріч студентів та науковців ПУЕТ з делегацією представників Сілезького технологічного університету (Республіка Польща). Активну участь в обговоренні проблем та перспектив розвитку туризму взяли працівники  кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляр Г.П., проф. Шуканов П.В., доц. Логвин М.М. та студенти спеціальності 242 «Туризм». Під час зустрічі були розглянуті актуальні питання розвитку постіндустріального туризму та особливості впливу штучного інтелекту на ринок туристичних та готельно-ресторанних послуг.

          

19 лютого 2020 року  кафедрою туристичного та готельного бізнесу було проведено обговорення структури навчальних планів і змісті навчальних програм освітньої програми «Туризм» з представниками туристичної спільноти Полтавської області і студентами спеціальності 242 «Туризм». Особлива увага була зосереджена на необхідності практичної підготовки студентів. У виступах

Гонтарюк Наталії Едуардівни - головного спеціаліста відділу розвитку туризму і музейної справи управління розвитку туризму, музейної справи та охорони культурної спадщини Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації,  Завалій Світлани Борисівни - директорки музею Панаса Мирного у Полтаві та Кулинич Тамари Володимирівни - голови громадської організації «Спілка екскурсоводів Полтавщини» головна увага була приділена набуттю компетентностей, необхідних при подальшому працевлаштуванні і роботі на підприємствах сфери туризму. Також в процесі обговорення були сформульовані пропозиції щодо доповнення навчальних планів і навчальних програм. Студенти, науково-педагогічні працівники і запрошені фахівці сфери туризму обмінялися думками щодо форматів стажувань і виробничих практик під час навчання у ПУЕТ. Всім студентам була надана інформація щодо підтримки їх стажувань фахівцями сфери туризм.

          

19 лютого 2020 року  відбулася презентація  літньої програми співпраці та співбесіда для проходження стажування в туристичній компанії «TEZ TOUR» (Туреччина) для студентів ПУЕТ на вакансіях «Трансферний гід» та «Екскурсійний гід». Активну участь в презентації прийняли студенти спеціальності 242 «Туризм» та науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу. Були розглянуті вимоги щодо до кандидатів для проходження стажування та закріплення на практиці теоретичних знань, набутих в університеті.

          

17 лютого 2020 року для студентів освітньої програми «Туризм» (група Т-21) до проведення аудиторних занять як професіонал-практик був залучений  консультант з питань управління людськими ресурсами Олаф Сакскгаард (Olaf Saxegaard) (Норвегія), який провів лекцію на тему: «Організаційні парадигми. Організації, що навчаються. Культура як інструмент організації та розвитку».

Лекція була пізнавальною, пройшла цікаво, викликала жваве обговорення. 

Модераторами виступили завідувачка кафедри ділової іноземної мови В.Л. Іщенко  та завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Г.П. Скляр.

          

14-15 лютого 2020 року доц. Логвин М.М. взяв участь як член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

          

14 лютого 2020 року завідувач кафедри професор Скляр Г.П. обговорив структуру і зміст навчального плану спеціальності 242 «Туризм» (освітня програма «Туризм») з керівником Полтавської філії туроператора «ТАТУР» Литвин О.М. і студенткою ПУЕТ 4 курсу спеціальності «Туризм» Бичовою Л.М., яка проходить виробничу практику на цьому підприємстві.

          

4 лютого 2020 року доц. Животенком В.О. було проведено виїзне  практичне заняття на базі Літературно-меморіального музею П. Мирного в межах вивчення навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)» для студентів групи Т-11 із залученням роботодавця – Завалій Світлани Борисівні (директора музею).

          

1 лютого 2020 року в Полтаві був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. У складі журі працювали професор кафедри туристичного та готельного бізнесу  П. В. Шуканов (заступник голови журі) та доцент М. М. Логвин. Під час проведення олімпіади відбулося плідне обговорення проблем та перспектив подальшої співпраці між школами та ВНЗ Полтавщини.

У змаганнях взяли участь 129 учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти Полтавської області, з яких за рішенням журі стали переможцями та призерами  62 учні. Вітаємо учнів-переможців та їх наставників із перемогою у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади та бажаємо усім подальших успіхів!

          

15 січня 2020 року завідувач кафедри професор Скляр Г.П., доценти Животенко В.О., Логвин М.М.,  Тараненко О.О. та студенти груп Т-11, Т-12 і Тм-51 взяли участь у Дні музейного селфі, що відбувся у Літературно-меморіальному музеї І.П. Котляревського з метою популяризації національної культурної спадщини та знайомства з потенційними роботодавцями. Захід відбувся  за участю випускника спеціальності «Туризм» 2017 р., а нині екскурсовода музею – Мороза Артема Анатолійовича.

          

2019

          

23 грудня 2019 року відбувся захист магістерських дипломних робіт студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання. За результатами захисту усім студентам присвоєна кваліфікація магістр з туризму.

Вітаємо усіх випускників з успішним захистом магістерських дипломних робіт
і бажаємо успіхів у подальшій роботі.

                                    

Викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу

          

18 грудня 2019 року з метою виконання положень Концепції практико-орієнтовного навчання  доц. Карпенко Н.М. було проведене відкрите заняття з навчальної дисципліни «Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний, лікувально-оздоровчий)»  для студентів 2-го курсу спеціальності «Туризм»  із залученням провідних фахівців сфери туризму – Президента обласної федерації спортивного туризму в Полтавській області Скляр Ольги Миколаївни та провідного фахівця федерації -  Васильєва Костянтина Броніславовича. Запрошені фахівці розповіли студентам про особливості організації та регіони здійснення спортивних турів, а також про  діяльність федерації спортивного туризму в Полтавській області.

          

З метою реалізації положень Концепції  практико-орієнтованого навчання 17 грудня 2019 року відбулося виїзне заняття для студентів 2-го курсу спеціальності «Туризм» з навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)» на базі Літературно-меморіального музею І.П. Котляревського за участі випускника спеціальності «Туризм» 2017 року, а нині екскурсовода музею - Мороза Артема Анатолійовича.

          

12 грудня 2019 року завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляр Г.П.,   доц. Логвин М.М. та студенти групи Т- 21 прийняли участь у пленарному засіданні XV Всеукраїнської наукової конференції «Українське краєзнавство в системі міжінституційних взаємодій: проблеми концептуалізації та практичної реалізації».

          

03 грудня 2019 року кафедрою туристичного та готельного бізнесу і кафедрою педагогіки та суспільних наук, за участю студентів першого курсу спеціальності «Готельно-ресторанна справа», було проведено круглий стіл присвячений пам’яті Г. С. Сковороди.

          

21 листопада 2019 року  кафедра туристичного та готельного бізнесу прийняла участь у святкуванні 45-річчя факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. У програмі святкових заходів було представлено студентську туристичну агенцію «STA» та студентський туристичний клуб «Way Hunters». Крім того, проведено низку профорієнтаційних заходів із учнями випускових класів шкіл м. Полтави.

          

20 листопада 2019 року у ПУЕТ відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу» до 45-річчя факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. У пленарному засіданні конференції взяли участь викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляр Г.П., проф. Шуканов П.В. та доц. Логвин М.М. Від кафедральної секції виступив проф. Шуканов П.В.  з доповіддю на тему «Геоекономічні особливості   трансформації світоустрою на основі глобальної стратегії сталого розвитку».

Після пленарного засідання розпочалася робота кафедральної секції «Геоекономічні особливості розвитку туристичної діяльності в умовах глобалізації».

У роботі секції взяли участь сім науково-педагогічних працівників ПУЕТ та  студенти 1-4 курсів спеціальності «Туризм». Доц. Логвин М.М. виступив з  доповіддю на тему «Лікувально-оздоровчий туризм в Україні: регіональні реалії». Також були заслухані доповіді доц. Дробиш Л.В., доц. Тараненко О.О., доц. Карпенко Н.М. та доц. Степанової Л.В. Від студентів з науковою доповіддю виступила Гулько Н.С. (група Т-41).

          

5 листопада 2019 року доц. Карпенко Ю.В. провів виїзне практичне заняття з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» на тему «Техніка ведення екскурсії» для студентів групи Т-21 на базі  «Музею історії органів внутрішніх справ Полтавщини», який є народним. Під час заняття студенти ознайомилися з особливостями дотримання вимог техніки  проведення екскурсії, що забезпечує належний порядок у групі та створює умови до сприйняття екскурсійного матеріалу. У занятті приймав участь директор музею Володимир Плиска, який розповів про особливості формування та поповнення експозиції музею – про участь правоохоронців Полтавщини в АТО та діяльність нових підрозділів поліції у Полтаві.

          

24 жовтня 2019 року відбувся «Дебют першокурсника» факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, в якому приймали участь студенти 1-го курсу спеціальності «Туризм».

          

23 жовтня 2019 року доцентом кафедри туристичного та готельного бізнесу Карпенко Ю.В. було проведене чергове виїзне практичне заняття з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» в ПАТ «Полтаваобленерго». Студенти групи Т-21 відвідали народний музей, центральну диспетчерську службу підприємства та ознайомилися з особливостями проведення виробничих екскурсій.

          

19 жовтня 2019 року викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу к.геогр.н., доц. Логвин М.М. та доц. Карпенко Н.М. взяли участь у роботі журі обласного туру XV Всеукраїнського турніру юних географів, який відбувся в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. У турнірі змагалися 10 команд, знавців з географії та туризму зі шкіл Полтави та Полтавської області. Команда-переможець з міста Горішні Плавні візьме участь у фіналі Всеукраїнського турніру юних географів, який відбудеться у м. Вінниця.

          

16 жовтня 2019 року доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Карпенко Ю.В. провів виїзне заняття з навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» зі студентами 2-го курсу спеціальності «Туризм» на базі  Літературно-меморіального музею Панаса Мирного. Метою заняття було закріплення лекційного матеріалу та використання на практиці отриманих знань щодо особливостей підготовки та проведення екскурсій з використанням сучасних методів інформаційного забезпечення – QR-код та доповнена реальність.

          

В 2019-2020 навчальному році розпочинається співпраця між кафедрою туристичного та готельного бізнесу і Полтавською Малою академією наук учнівської молоді. 7 жовтня 2019 року професор кафедри  Шуканов П. В. взяв участь в роботі методологічного семінару МАН для вчителів закладів середньої освіти Полтавської області з питань організації наукової діяльності. Під час виступу Шуканова П.В. і в процесі співбесіди з вчителями особлива увага приділялась актуальним питанням наукових досліджень студентської та учнівської молоді. Всім присутнім була запропонована інформація про умови навчання в ПУЕТ і можливість отримання диплому молодшого бакалавру з туризму.

          

В період з 26 по 28 вересня 2019 року професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканов П. В. проводив навчальні заняття з географії та економіки в навчально-оздоровчому комплексі «Ерудит» (Кременчуцький р-н, с. Потоки) для обдарованих учнів старших класів загальноосвітних шкіл Полтавської області. З приводу  Всесвітнього дня туризму був відзначений взаємозв’язок між географїєю та розвитком туристичної діяльності в Україні та зокрема на Полтавщині. Особливу зацікавленість проявили слухачи до інформаціїї про можливість навчання в ПУЕТ і отримання кваліфікації молодшого бакалавру з туризму.

          

29 вересня 2019 року доцент кафедри Логвин М.М. дослідив організацію релігійного туризму та паломництва до Успенського жіночого монастиря (с. Райківщина, Яготинський район, Київська область).

          

27 вересня доцент кафедри Логвин М. М. прийняв участь у святкуванні Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні. Захід відбувався на території Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» під патронатом відділу туризму та культурної спадщини Управління культури виконавчого комітету Полтавської міської ради.

          

26 вересня 2019 р. відбулися заходи присвячені  Всесвітньому дню туризму та Дня туризму в Україні, у програмі заходу:

  • презентація спеціальності «Туризм» для учнів 11-х класів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №10 ім. В.Г.Короленка;
  • туристична вікторина та передбачення від студентів 1 курсу спеціальності 242 «Туризм»;
  • тренінг «Створи власну екскурсійну програму»  від викладачів кафедри туристичного та готельного бізнесу та студентів 4-5 курсів спеціальності 242 «Туризм».

Захід пройшов у дружній теплій атмосфері та викликав чимало позитивних емоцій в організаторів та гостей.

          

25 вересня доцент кафедри Логвин М.М. прийняв участь в інформаційно-просвітницькому турі, присвяченому Всесвітньому Дню туризму та Дню туризму в Україні. Захід був організований Департаментом культури і туризму Полтавської ОДА. Тур пролягав за маршрутом Полтава – м. Решетилівка – с. Петрівці – Полтава. Були відвідані наступні об’єкти: художній професійний ліцей, центр культури і дозвілля «Оберіг», Всеукраїнський центр вишивки і килимарства, гостинний дім «Золота Сота».

          

19 вересня доцент кафедри Логвин М.М. прийняв участь в урочистих заходах з нагоди святкування 76-ї річниці з дня визволення м. Полтави

          

18 вересня 2019 року доцент кафедри Логвин М.М. та студентка групи Тм - 61 Ненашева Ю. прийняли участь у засіданні робочої групи з питань розробки Міської програми «Полтава туристична» на 2020 – 2026 роки, актуальними завданнями якої є розвиток туристичної сфери міста. На засіданні обговорювались питання розбудови та наявної інфраструктури як складової розвитку туризму в м. Полтава.

          

15 вересня 2019 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. взяв участь у відзначенні днів європейської спадщини в Україні. Захід відбувся у Полтавському літературно-меморіальному музеї  І. Котляревського.

          

14 вересня 2019 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П.  розповів про особливості підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю «Туризм» вихованцям дитячо-юнацького клубу «Ровесник» Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та членам народного художнього колективу студія образотворчого мистецтва «Соняшник» комунального закладу «Полтавський палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області».

          

4 вересня 2019 р. завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Скляр Г.П. та доцент Логвин М.М. взяли участь у краєзнавчих читаннях «Будеш, батьку, панувати», присвячених 250-ій річниці від дня народження І.П. Котляревського. Захід відбувся за сприяння Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА в Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. І.П. Котляревського.

          

2 вересня 2019 р. перед студентами першого курсу спеціальності «Туризм» виступив співробітник Полтавського літературно-меморіального музею І.П. Котляревського, випускник магістратури ПУЕТ спеціальності «Туризм» Артем Мороз. Студенти були ознайомлені із специфікою роботи музею, заходами з відзначення 250-річниці від дня народження І.П. Котляревського, умовами участі у флешмобі до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні.

          

22 серпня 2019 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. розмістив інформацію щодо презентації спеціальності «Туризм» для мешканців населених пунктів В.Перевіз і Баранівка (Шишацький район), В.Сорочинці (Миргородський район), Гоголеве (Великобагачанський район).

          

14 серпня 2019 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. та доц. Карпенко Ю.В.

прийняли участь у Полтавському туристичному форумі, який проходив на базі релакс-парку «Верхоли». Серед учасників заходу були присутні випускники університету, у т.ч. Артем Мороз,  магістр спеціальності «Туризм», який зараз працює у літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського.

          

2 серпня 2019 року доценти кафедри Дробиш Л.В. та Карпенко Ю.В. прийняли участь у засіданні робочої групи з питань розробки Міської програми «Полтава туристична» на 2020 – 2026 роки актуальними завданнями якої є розвиток туристичної сфери міста, координація зусиль органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання туристичної галузі та громадських організацій туристсько-екскурсійної спрямованості.

http://irm.pl.ua/новини/175-творимо-«полтаву-туристичну»-разом

          

30 липня 2019 року доцент Дробиш Л.В. взяла участь у презентації нового туристичного археологічного маршруту до пам’ятки археології  національного значення    «Гінцівська стоянка» (м.Полтава – с. Гінці Лубенського району).

Гості ознайомились з сучасними розкопками, обговорили перспективи збереження Гінцівської стоянки та створення музею цієї унікальної археологічної пам’ятки світового значення.

https://www.facebook.com/pg/ Гінцівська-Спадщина-109586993091626/posts/

          

23 липня 2019 року доц. Дробиш Л.В. взяла участь у засіданні круглого столу з питань опрацювання та апробації міжрегіонального маршруту «Стежками мандрівного філософа» (присвяченого Г.С. Сковороді) в рамках якого презентовано об’єкти  показу у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Засідання проходило  у селищі Чорнухи Полтавської області.

https://chornuhynska-gromada.gov.ua/news/1564041586

 

          

19 квітня 2019 р. доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Тараненко О.О. прийняв участь у семінарі-нараді з суб'єктами підприємницької діяльності туристичної галузі «ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН-2019».

          

Практико-орієнтовне навчання студентів спеціальностей
«Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

10 квітня 2019 року студенти спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа» разом із доцентом кафедри туристичного та готельного бізнесу Животенком В.О. в рамках практико-орієнтованого навчання з дисциплін «Економіка в готелях і ресторанах» та «Економіка туризму» відвідали з екскурсією один з найсучасніших пивоварних заводів регіону ПАТ «Фірма «Полтавпиво», де побачили  основні етапи виробництва хмільного напою: підготовка солоду, приготування сусла, бродіння, розлив, упаковка, контроль якості; дізналися, за якими критеріями оцінюють якість пива, і як це зробити правильно; відчули себе справжніми пивними дегустаторами.

Під час екскурсії студенти охоче ставили запитання технологу підприємства та отримали навички щодо організації виробництва та визначення основних економічних показників господарської діяльності підприємства.

          

У відповідності до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканов П. В. в період з 20 по 22 березня 2019 року брав участь у проведенні занять з географії та економіки на навчально-тренувальних зборах учнів закладів загальної середньої освіти Полтавської області (с. Потоки, Кременчуцький район). Під час підготовки учасників Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії була проведена профорієнтаційна робота з метою ознаємлення потенційних абітурієнтів з умовами та можливостями навчання в ПУЕТ. Особливого значення набули питання про підготовку майбутніх туристів і про взаємозв’язок географії та туризму, а також про сучасний стан вищої освіти в Україні.

          

3 квітня завідувач кафедри професор Скляр Г.П. взяв участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний бізнес та екзистенційний пошук особистості», яка проводилася на базі Харківської державної академії культури.

          

З лютого 2019 року, в процесі поширення роботи з інтернаціоналізації кафедри туристичного та готельного бізнесу, розпочалася співпраця з Барановицьким державним університетом (Республіка Білорусь). Професор кафедри ТГБ Шуканов П. В. спочатку здійснив ділову поїздку для ознайомлення з особливостями роботи різних кафедр БарДУ та з метою з’ясування можливостей подальшої співпраці між ПУЕТ та білоруським університетом. Зокрема, встановлена співпраця між кафедрою ТГБ та кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін і кафедрою педагогіки БарДУ. З’явилась можливість викладачам ПУЕТ публікувати результати своїх досліджень у науково-практичному фаховому журналі Білорусі «Вістник БарДУ».

За запрошенням білоруського університету професор кафедри ТГБ Шуканов П. В. наприкінці лютого – початку березня 2019 року взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції «Молодь: свобода і відповідальність». Доповідь Шуканова П. В. на тему «Свобода і відповідальність людини в умовах глобалізації та регіоналізації світу» була включена до програми конференції та заслухана на пленарному засіданні. В процесі роботи конференції відбулося знайомство з керівництвом БарДУ, зокрема з ректором університету професором Кочурко В. І. У результаті подальшого спілкування розглядається питання про поширення міжнародної науково-педагогічної співпраці між ПУЕТ та Барановицьким державним університетом.

          

1 квітня 2019 року завідувач кафедри професор Скляр Г.П. взяв участь у бліц-турі з відзначення в області 210-річниці від дня народження М.В. Гоголя, класика світової літератури.

          

Вшановано пам'ять всесвітньо відомого земляка Миколи Гоголя

29 березня 2019 року у ПУЕТ з ініціативи кафедр педагогіки та суспільних наук та кафедри туристичного та готельного бізнесу  проведено  «круглий стіл», присвячений 210-річниці від Дня народження класика світової літератури і нашого земляка Миколи Гоголя.

У роботі «круглого столу» взяли участь викладачі ПУЕТ та студенти спеціальності «Туризм». З доповідями виступили: завідуюча відділом краєзнавства Полтавської обласної наукової універсальної бібліотеки імені І.П. Котляревського Марина Федорова та відомий краєзнавець і  гоголезнавець, екскурсовод з багаторічним стажем Микола Малик.


Учасники «круглого столу». 29 березня 2019 року.


Виступ Миколи Малика під час «круглого столу».
29 березня 2019 року.


Учасниця «круглото столу» Марина Федорова. 29 березня 2019 року.

          

21 лютого 2019 року проф. Скляр Г.П.  взяв участь в урочистих зборах з нагоди відзначення Всесвітнього дня екскурсовода, які проходили у Полтавському літературно-меморіальному музеї І.П. Котляревського. Екскурсоводом музею працює випускник магістратури ПУЕТ зі спеціальності «Туризм» Мороз А.

          

21 лютого 2019 року проф. Скляр Г.П. і доц. Карпенко Ю.В. взяли участь у презентації нового туристичного проекту «М.В. Гоголь – О.С. Пушкін – І.П. Котляревський», присвячений Всесвітньому дню екскурсовода, у Premier Hotel Palazzo.

          

20 лютого 2019 року  проф. Скляр Г.П. привітав вихованців дитячо-юнацького клубу за місцем проживання «Ровесник» з прийдешнім Всесвітнім днем екскурсовода і запросив на День відкритих дверей Полтавського університету економіки і торгівлі 2 березня 2019 року.

Додаткова інформація розміщена на сторінці  Facebook – «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».

          

19 лютого 2019 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканов П.В. провів зустріч з вчителями географії закладів загальної середньої освіти Полтавської області. Під час курсів підвищення кваліфікації вчителів були обговорені актуальні питання педагогічної діяльності та співпраці між закладами загальної середньої освіти та вищими навчальними закладами м. Полтави. Особливо актуальними були питання майбутнього навчання абітурієнтів в Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю «Туризм».

          

19 лютого 2019 року професор Скляр Г.П. провів профорієнтаційну роботу в населених пунктах Кобеляцького району (Бутенки, Василівка, Мартинівка, Дашківка, Орлик, Придніпрянське, Деменки).

          

15 лютого 2019 року в м. Полтава відбулася зустріч професора кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканова П.В. з вчителями та учнями закладів загальної середньої освіти Полтавської області, під час якої була проведена профорієнтаційна робота. В процесі відбірково-тренувальних зборів для переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії було обговорено взаємозв’язок географії та туризму. Особлива увага була приділена можливостям підготовки фахівців-туристів в Полтавському університеті економіки і торгівлі.

          

13 лютого 2019 року професор Скляр Г.П. провів профорієнтаційну роботу в населених пунктах Н-Санжарського району (Шедієве, Лівенське, Маячка), Кобеляцького району (Канави, Павлівка, Бродщина, Іванівка, Чорбівка, Білики).

          

11 лютого 2019 року професор Скляр Г.П. провів профорієнтаційну роботу в населених пунктах Котелевського району (Козлівщина, Милорадове, В.Рублівка, М.Рублівка, Деревки, Лихачівка).

          

8 лютого 2019 року на запрошення організаторів VIII Полтавського регіонального етапу ЗИМОВОЇ СТУДРЕСПУБЛІКИ професор кафедри туристичного та готельного бізнесу, директор Полтавського регіонального центру досліджень і сприяння розвитку кооперації А.О. Пантелеймоненко відвідав табір, де зібрались для проведення оргдіяльнісної гри «Прогресивні способи громадянської солідарності на Полтавщині» студенти-активісти та їхні старші колеги. Своєю присутністю Андрій Олексійович підсилив команду експертів та провів факультативне заняття на тему «Кооперативи як форма взаємодопомоги та соціальної солідарності». Заняття відбулося у формі жвавого діалогу та конструктивної дискусії між присутніми. Разом із незабутніми враженнями про цей молодіжний захід Андрій Олексійович отримав «ПАСПОРТ» та ПОДЯКУ за активну участь у грі.

          

7 лютого 2019 року професор Скляр Г.П. провів профорієнтаційну роботу в населених пунктах Шишацького району (В-Перевіз, Баранівка), Миргородського району (В.Сорочинці), Велико-Багачанського району (Красногорівка, Балаклія, Бірки).

          

30 січня 2019 року науково-педагогічні працівники кафедри проф. Скляр Г.П., проф. Пантелеймоненко А.О., доценти Карпенко Н.М., Логвин М.М., Тараненко О.О.  та студенти спеціальності «Туризм» зустрілися з  народним депутатом України, секретарем Комітету ВР з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму,  головою підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності, к.е.н. Анною Романовою. Темою для обговорення став розвиток індустрії гостинності, як інструмент економічного зростання та єдності країни. В ході зустрічі  обговорені проблеми державного управління в сфері туризму, поточна ситуація та виклики  для туристичної галузі України. Спікер розповіла про успішний світовий досвід підтримки та розвитку туристичної галузі в країнах лідерах індустрії гостинності.

          

25 січня 2019 року в університеті відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів магістрів випускникам 2019 року. Це другий випуск магістрів спеціальності 242 «Туризм». 30 кращих студентів магістратури  отримали путівки в професійне життя - дипломи магістрів. Колектив кафедри туристичного та готельного бізнесу вітає випускників з успішним завершенням навчання в університеті та бажає здоров’я,  професійних досягнень, кар’єрного розвитку та успіхів у всіх добрих справах!

          

22 січня 2019 року професор Скляр Г.П. взяв участь у інформаційно-просвітницькому турі «Полтавський період Симона Петлюри»,  організованого Департаментом культури і туризму Полтавської облдержадміністрації.

http://poltava-tour.gov.ua/news/u-poltavi-prezentuvali-noviy-turistichniy-marshrut-poltavskiy-period-simona-petlyuri

2018

          

20 листопада 2018 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. прийняв участь у роботі семінару (workshop) щодо впровадження стандартів в сфері туризму та курортів, що проводився Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

          

19 листопада 2018 року на базі Народного музею ПАТ «Полтаваобленерго» було проведено виїзне практичне заняття в рамках вивчення навчальних дисциплін «Організація екскурсійної діяльності» та «Організація транспортних перевезень» для студентів 3-го курсу спеціальності «Туризм».

Студенти ознайомилися з експонатами музею, які охоплюють період від появи першої електростанції у Полтаві до сьогодення. Зокрема, у музеї представлено раритетне, сучасне електрообладнання та зразки спеціального одягу. Частина експозиції присвячена історії створення та сучасній діяльності служб і цехів підприємства.

Студенти охоче ставили питання екскурсоводу, із цікавістю слухали відповіді та головне, отримали практичні навички щодо методики підготовки та техніки проведення екскурсії.

          

З 29 жовтня по 2 листопада 2018 року  у м.  Полтава відбувся фінальний етап XІV Всеукраїнського турніру юних географів. Оцінювало роботу команд авторитетне журі, до складу якого були залучені викладачи кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ проф. Шуканов П.В. та доц. Логвин М.М. В інтелектуальному змаганні взяли участь 18 команд із Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької областей. Під час проведення турніру вчителя та учні ЗОШ України були ознайомлені з особливостями навчання в ПУЕТ і зокрема з освоєнням спеціальності «Туризм». Відбулася зустріч викладачив кафедри з учнями Харківської, Дніпропетровської, Волинської та інших областей України на якій були обговорені особливості міжпредметних зв’язків в сфері туризму та географії.

          

1 листопада 2018 року в університеті відбувся День відкритих дверей за участю викладачів кафедри туристичного та готельного бізнесу.

          

30 жовтня 2018 року на базі музею Футбольного клубу «Ворскла» було проведено виїзне практичне заняття в рамках вивчення навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» для студентів 2-го курсу спеціальності «Туризм».

В клубному музеї представлена досить широка та цікава експозиція щодо полтавської команди. Тут можна простежити за розвитком «Ворскли»: від самого становлення команди до сучасності. Почитати інформацію про бомбардирів тренерів. Переглянути фотографії з різних часів життя клубу на цифрових фоторамках. А також побачити різні експонати: ігрові футболки «Ворскли» різних часів та клубів-суперників у Єврокубках, трофеї, серед яких і Кубок України і багато іншого. В експозиції не забули про жодну деталь. Клубний музей «Ворскли» саме той випадок, коли краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Студенти охоче ставили питання екскурсоводу, із цікавістю слухали відповіді та головне, отримали практичні навички щодо методики підготовки та техніки проведення екскурсії.

          

27 жовтня 2018 року професор Скляр Г.П. взяв участь у презентації інформаційно-просвітницького туру за маршрутом Великі Липняги (Семенівський район) – Хорольська яма (м. Хорол) – Шумейкове урочище (Лохвицький район). Були відвідані Меморіальний комплекс «Жертвам нацизму» у с. Великі Липняги, Меморіал «Хорольська яма» та Меморіал Шумейкове урочище.  Даний туристичний маршрут спрямований на формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості та відродження духовності.

          

21 жовтня 2018 року професор Скляр Г.П. взяв участь  у майстер-класі з петриківського розпису та ознайомився з організацією екскурсійного обслуговування туристів у м. Дніпро.

          

Практико-орієнтовне навчання у підготовці студентів спеціальності «Туризм»

16 жовтня 2018 року на базі Головного управління ДСНС України в Полтавський області доц. Карпенком Ю. В. було проведено виїзне практичне заняттяв рамках вивчення навчальної дисципліни «Організація екскурсійної діяльності» для студентів 2-го курсу спеціальності «Туризм».

Під час екскурсії у виставковій залі фахівці установи ознайомили другокурсників із структурою та роботою різних підрозділів Головного управління ДСНС України в Полтавський області. У процесі екскурсії студентам розповіли про правилами безпечної поведінки, продемонстрували оснащення пожежних автомобілів, технологію ліквідації пожеж, рятування потерпілих, ознайомили з роботою спеціального інструменту, який застосовують рятувальники під час ліквідації наслідків різних надзвичайних подій.

Студенти охоче ставили питання фахівцям, із цікавістю слухали відповіді та отримали практичні навички щодо методики підготовки та техніки проведення екскурсії.

          

13 жовтня 2018 року проф. Скляр Г.П. разом з групою педагогів організаторів Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, учнями школи №32 та їх батьками і вчителями відвідали бал хризантем в м. Харків (Екопарк Фельдмана). Додаткова інформація розміщена на сторінці  Facebook – «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».

          

12 жовтня 2018 року випускники ЗОШ №10 проф. Скляр Г.П., доц. Карпенко Ю.В., студентка 1-го курсу спеціальності «Туризм» Макарова  Анастасія та відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри доц. Животенко В.О. зустрілися з учнями 11 класу цієї школи і провели профорієнтаційну бесіду.

          

3 жовтня 2018 року студенти спеціальності 242 «Туризм» разом із викладачем кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Животенком Віталієм Олександровичем відвідали 25-й ювілейний Міжнародний туристичний салон «Україна» UITM2018 (м. Київ). У ході відвідування виставки студенти ознайомилися із організацією та проведенням виставкової діяльності та з основами організації транспортних перевезень у туристичному бізнесі.

          

30 вересня 2018 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. дослідив умови обслуговування на об’єктах промислового,  культурно-пізнавального і екологічного туризму дестинації м. Горішні Плавні та с. Келеберда. Додаткова інформація розміщена на сторінці  Facebook – «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».

          

29 вересня 2018 року викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу д.геогр.н., проф. Шуканов П.В., к.геогр.н., доц. Логвин М.М. та доц. Карпенко Н.М. взяли участь у роботі журі обласного туру Всеукраїнського турніру юних географів, якій відбувся в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського. У турнірі змагалися 15 команд, знавців з географії та туризму зі шкіл  Полтави та Полтавської області. Команда-переможець – м. Полтава, яка визначилась у результаті запеклих змагань, візьме участь у фіналі Всеукраїнського турніру юних географів, який відбудеться у Полтаві з 29 жовтня по 2 листопада 2018 року.

          

Відповідно до Концепції  практико-орієнтованого навчання та з нагоди Міжнародного Дня туризму та Дня туризму в Україні 28 вересня 2018 року відбулося виїзне практичне заняття з дисципліни «Географія туризму» на базі Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. Студенти 1 курсу спеціальності «Туризм» разом із куратором доц. Карпенко Н.М. відвідали «Скарбницю музею» та ознайомилися з цінними та цікавими історичними експонатами, які зберігаються у фондах музею.

          

Майстер-клас до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні

27 вересня 2018 року до Всесвітнього Дня туризму та Дня туризму в Україні кафедра туристичного та готельного бізнесу організувала для студентів спеціальності «Туризм» майстер-клас «Надання першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях під час туристичних подорожей», який провели кандидат медичних наук Капустянський Денис Васильович разом із учасниками волонтерського загону «Єдність» ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія».

Майстер-клас викликав велику зацікавленість у студентів, які активно задавали запитання та набували навичок з надання домедичної допомоги потерпілим.

До Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні студенти 1-го курсу спеціальності «Туризм» взяли участь у конкурсі письмових робіт «Мій вибір – ПУЕТ. Моя майбутня професія у сфері туристичного бізнесу». За результатами конкурсу грамотами були нагороджені:

1-е місце

Осаулко Катерина, Т-11

2-е місце

Куліш Ярослава, Т-11

3-е місце

Бехтер Дмитро, Т-11

          

24 вересня 2018 року кафедрою туристичного та готельного бізнесу був проведен круглий стіл «Людина яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму», присвячений Всесвітньому Дню туризму та Дню туризму в Україні».

          

22 вересня 2018 року студенти 1 курсу спеціальності «Туризм» разом із куратором групи доц. Карпенко Н.М. взяли участь в загальноміському заході арт-проекті «Полтава вишивана».

 22 вересня 2018 року завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. та доц. Карпенко Н.М. разом зі студентами 1 курсу спеціальності «Туризм» взяли участь у фестивалі «Майстерня міста 2018».

          

21 вересня 2018 року відбулося виїзне заняття групи Т-11 з дисципліни «Географія туризму» на базі Полтавського міського парку (парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення), яке провели доц. Карпенко Н.М. та проф. Шуканов П.В. Під час заняття студенти ознайомилися зі структурою парку, історією його створення, екологічним значенням та рекреаційними функціями. Заняття було присвячено Всесвітньому Дню туризму та Дню туризму в Україні.

          

У відповідності з планом профорієнтаційної роботи кафедри з 13 по 18 вересня 2018 року, професор Шуканов П.В. і доцент Логвин М.М. провели заняття з географії та економіки для обдарованих учнів 10-11 класів ЗОШ Полтавської області у обласному науковому ліцеї-інтернаті (с. Потоки, Кременчуцький район). При цьому було зазначено важливість взаємозв’язку між освітою та майбутнім вибором людини в умовах розвитку і трансформації сучасного ринку праці. Була надана різноманітна інформація про наш університет і кафедру туристичного та готельного бізнесу в контексті значення туризму як важливого фактору соціально-економічного розвитку регіону і України.

          

18 вересня 2018 року в Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені  М.В. Остроградського професор кафедри туристичного та готельного бізнесу Шуканов П.В., з метою реалізації плану профорієнтаційної роботи, провів зустріч з вчителями історії та географії ЗОШ Полтавської області. Були розглянуті актуальні питання взаємозв’язку шкільної та вищої освіти, а саме взаємодії між історією, географією і туризмом для учнів старших класів як майбутніх абітурієнтів. Особлива увага була приділена актуальним питанням навчання в ПУЕТ і перспективам розвитку національного ринку праці в умовах глобалізації та регіоналізації світу.

          

15 вересня 2018 року викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу взяли участь у ХІІ Міжрегіональній виставці-турсалоні «Відпочивайте на Полтавщині!», що проходила у рамках ІІ Міжнародного фестивалю патріотичного документального кіно «КіноДок». У процесі виставки студенти групи Т-31 ознайомилися із основними туристичними місцями Полтавщини та інших регіонів України.

          

Кафедрою туристичного та готельного бізнесу було проведено Міждисциплінарний методологічний семінар "Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму".

За результатами проведення семінару видано збірник Матеріалів міждисциплінарного методологічного семінару "Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма науко-вих досліджень туризму" за заг. ред. проф. Скляра Г.П., який можна завантажити за посиланням .

          

9 вересня 2018 року професор Скляр Г.П. разом з групою педагогів організаторів Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання ознайомився з організацією обслуговування туристів в м. Харків (Екопарк Фельдмана, парк імені М. Горького). Додаткова інформація розміщена на сторінці  Facebook – «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».

          

8 вересня 2018 року професор Скляр Г.П. взяв участь у спортивно-туристичному змаганні «Туристичний Weekend» проведеному у м. Полтава на базі дитячо-юнацького клубу «Юний патріот» (пер. Рибальський, 14). На початку змагань професор Скляр Г.П. провів профорієнтаційні заходи. Додаткова інформація розміщена на сторінці  Facebook – «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання».

          

Завідувач кафедри проф. Скляр Г.П. разом з групою освітян ознайомився з сучасними формами роботи одного з музею міста Полтава, а саме «Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви».

          

25 травня 2018 року    науково-педагогічні працівники кафедри взяли участь у Міжрегіональному бізнес-орієнтованому інноваційному форумі «Відкрий Полтавщину». Зокрема, взято участь у панельній дискусії  «Органи місцевого самоврядування. Нова реальність України: спроможність, конкурентність, транспарентність».

          

19 травня 2018 року у м. Полтава (Корпусний парк) відбувся  IV Міжрегіональний туристичний фестиваль «Гастрономічна гостинність Полтавщини» з нагоди святкування в Україні Дня Європи. На локації університету, яка користувалася великим попитом серед полтавців та гостей міста,  були представлені кафедри: туристичного та готельного бізнесу з презентацією студентської туристичної агенції (STA) як навчальної бази для підготовки майбутніх фахівців з туризму; технології харчових виробництв і ресторанного господарства з майстер-класом «Розпис медово-імбирних пряників»; готельно-ресторанної та курортної справи з майстер-класом «Складання серветок до святкового столу».

          

19 травня 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри прийняли участь у виставці-презентації досягнень освітньої діяльності університету та урочистостях у зв’язку з відзначенням 57-ї річниці освітньої діяльності ПУЕТ.

          

18 травня 2018 року завідувач кафедри професор Г.П. Скляр взяв участь в урочистому відкритті 1-го міського інформаційно-туристичного кіоску в Художньому музеї (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка. Захід проводився в  рамках відзначення Міжнародного дня музеїв.

          

15-17 травня 2018 року студентка групи Т-43 Шандиба Альона брала участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 242 «Туризм».

Крім того, учасникам олімпіади була запропонована цікава програма перебування.

Шандиба Альона отримала грамоту  за високу теоретичну підготовку з туризму.

Від кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ членом журі був заявлений та брав участь доц. Логвин М.М.

          

17 травня 2018 р. доценти кафедри туристичного та готельного бізнесу Карпенко Н. М. та Тараненко О. О. провели оглядову екскурсію містом для представників Школи економіки м. Катовіце Анни Сташевської, Агнєшки Оконь та Лешка Міхти, які перебувають в університеті за програмою академічної мобільності Erasmus +. Також гості з Польщі відвідали Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського, де мали можливість познайомитися з історичними, етнографічними та культурними особливостями Полтавщини.

          

14 травня 2018 року в Полтавському університеті економіки і торгівлі відбувся круглий стіл на тему «Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної сфери в Україні». Модераторами заходу виступили науково-навчальний центр і кафедра туристичного та готельного бізнесу університету. Метою круглого столу було обговорення актуальних проблем розвитку туристичної сфери на прикладі м. Полтава та Полтавської області, поглиблення знань студентів про найважливіші складові туристичної привабливості регіону.

Одним із ключових питань заходу стало обговорення Законопроекту про внесення змін до Закону України «Про туризм», який презентувала народний депутат України, голова підкомітету Верховної Ради України з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності, секретар Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, експерт із територіального брендингу та підвищення конкурентоспроможності територій Анна Романова.

У роботі круглого столу окрім, науково-педагогічних працівників і студентів факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу університету, активну участь взяли представники Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування» директор Володимир Микийчук та його заступник Ганна Кондрат’єва, а також гості з Польщі – представники Школи економіки м. Катовіце Анна Сташевська, Агнєшка Оконь та Лешка Міхта, які перебувають в університеті за програмою академічної мобільності Erasmus +.

Захід супроводжувався активною та гострою дискусією у форматі «науковці – законодавча влада – місцеві громади».

          

З 2 по 5 травня 2018 року завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу  професор  Г.П. Скляр та доцент Ю.В. Карпенко  взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму» (м. Чернівці, Україна та м. Сучава, Румунія), міжнародному симпозіумі «Оцінка внутрішньої освіти: виклики та перспективи» за участю науковців з Університету ім. Штефана чел Маре (Румунія) та Університету Хасана ІІ (Касабланка, Марокко).

          

17.04.2018 р. кафедрою туристичного та готельного бізнесу ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» проведено методологічний міждисциплінарний інтернет-семінар «Людина яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму». Географія проведення семінару охоплює такі міста як Київ, Харків, Суми, Львів, Черкаси та Полтава, що були представлені провідними науковцями та практиками наступних університетів: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Інститут економіки промисловості НАН України, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Національна академія державного управління при Президентові України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Львівський торговельно-економічний університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Оргкомітетом проводяться роботи із формування електронного збірника матеріалів семінару.

          

12 квітня 2018 року завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу професор Скляр Г.П. взяв участь у роботі семінару-наради з суб’єктами підприємницької діяльності туристичної галузі м. Полтави «ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН – 2018».

http://www.rada-poltava.gov.ua/news/52714466/

          

30 березня 2018 р. студенти 4-го курсу напряму підготовки «Туризм» взяли участь у презентації книги Ленченка Федора Івановича «Веселоподільський цукровий завод». Захід був організований почесним професором ПУЕТ, кандидатом економічних наук, доцентом Аліманом Мирославом Васильовичем, за підтримки доктора історичних наук, професора кафедри педагогіки та суспільних наук ПУЕТ Петренко Ірини Миколаївни. Під час презентації присутні дізнались про історію створення підприємства, його роль і значення у житті населення смт. Семенівки та сумну сторінку закриття заводу у 2008 р.

На зустрічі також були присутні почесні гості – кандидат історичних наук, доцент Ревегук Віктор Якович, історик та краєзнавець Рекрут Валерій Пилипович. З презентацією своєї книги «Полтавці – поборники державної незалежності України» виступив Ревегук В.Я.

          

19 березня 2018 року за результатами закордонного стажування студентів ІІ-V курсів кафедра туристичного та готельного бізнесу провела конференцію на першому курсі спеціальності «Туризм».

Перед першокурсниками з цікавими і конструктивними доповідями про практичну підготовку в Туреччині виступили А.Коваль (Т-51), Ю.Зацарицина (Т-31), А.Нацяк (Т-32), А.Покотило та Н.Талашова (Т-42), у Болгарії – А.Шандиба (Т-43), Н. Кочеварова та О.Кобзар (Т-32), О.Корнієнко та В.Ходос (Т-41).

          

З 23 по 26 лютого 2018 року  на кафедрі туристичного та готельного бізнесу вперше відбувся захист дипломних магістерських робіт студентів 6 курсу спеціальності «Туризм». Екзаменаційну комісію із захисту дипломних робіт очолила заступник начальника  управління інфраструктури та туризму Полтавської обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук Оніщук Лариса Миколаївна. Результатом захисту є присвоєння випускникам кваліфікації «Магістр з туризму». А 2 березня 2018 року випускники та викладачі кафедри взяли участь в урочистостях з нагоди  вручення дипломів магістрів.

Колектив кафедри туристичного та готельного бізнесу вітає випускників з успішним завершенням навчання в університеті та бажає всього найкращого!

          

24 лютого 2018 року професор Скляр Г.П., разом з групою освітян м. Полтава, дослідив організацію надання туристичних послуг у музеях Полтавського району: інтерактивному музеї історії олії (с. Мачухи); Полтавському районному музеї рушника ім. Н.Ю. Бокоч (с. Степне); музеї-заповіднику А.С. Макаренка (с. Ковалівка).

          

21 лютого 2018 року завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу професор Скляр Г.П. взяв участь у семінарі-нараді фахівців туристичного супроводу в рамках відзначення Всесвітнього дня екскурсовода.

          

11 лютого 2018 року на базі ПУЕТ був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. На даному етапі взяли участь 135 учнів з   загальноосвітніх шкіл  м. Полтави та Полтавської області. В складі журі олімпіади працювали викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу – професор Шуканов П.В. (голова журі), доценти Литовченко І.В., Логвин М.М. Під час роботи була проведена активна профорієнтаційна робота з учнями старших класів щодо можливості навчання в ПУЕТ та про взаємозв’язок географії з найбільш перспективними напрямками розвитку туризму.

2017

2016

2015

2014

2013

2012