кафедра туристичного та готельного бізнесу

Новини

          

2023

В період з 21.08.2023 р. по 21.11.2023 р. у Чеському технічному університеті Праги (Чехія) викладачі кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляр Г.П., проф. Шуканов П.В., доц. Карпенко Н.М. та доц. Тараненко О.О. приходили Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Управління трансфером освітніх технологій в країнах Європейського Союзу». Отримані загальні та професійні компетентності, відповідно до Програми стажування, зокрема професійно-педагогічна, мовно-комунікативна та інформаційно-цифрова, що підтверджено відповідними сертифікатами 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

          

ПУЕТ усіляко підтримує та заохочує своїх студентів до отримання знань не лише в рамках обраних освітніх програм, але і шляхом неформальної освіти, визнає отримані результати, пропонує різні можливості для використання ресурсу неформальної освіти при реалізації індивідуальної освітньої траєкторії. Студенти 2 курсу освітньої програми «Туризм» успішно закінчили курс «Академічна доброчесність в університеті» на платформі масових відкритих онлайн-курсів «ВУМ online», що дозволило їм отримати не тільки сертифікати (0.1 кредитів ЄКТС), а й навички формування культури академічної доброчесності. За результатами проходження тренінгу здобувачам вищої освіти в межах навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень в туризмі та академічна доброчесність» будуть нараховані додаткові бали.

          

16 листопада 2023 року доц. кафедри туристичного та готельного бізнесу Карпенко Ю.В. пройшов тренінг підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із написання звіту про результати акредитаційної експертизи. За результатами тренінгу було отримано сертифікат обсягом 30 годин (1 кредит ЄКТС). Дякую команді тренерів за професіоналізм та творчу роботу!

          

29-30 жовтня 2023 року доц. Карпенко Н.М. та доц. Карпенко Ю.В. пройшли онлайн-курс «Створення ефективних DMO для туристичного розвитку територій»» через дистанційну платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану «ВУМ online» за сприяння Асоціації Індустрії Гостинності України, USAID та отримали відповідні сертифікати (0,65 кредити ЄКТС). Даний курс буде рекомендований студентам освітньо-професійної програми «Туризм», в якості неформальної освіти.

          

19 жовтня 2023 року під час урочистого підписання договору про співробітництво між Полтавським університетом економіки і торгівлі та Комунальним закладом Полтавської обласної ради «Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді» за активну науково-дослідну роботу з учнівською молоддю, забезпечення секцій Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України були відзначені науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Логвин М.М. та доц. Тараненко О.О. Вітаємо колег!

          

12 жовтня 2023 року проф. доц. Карпенко Н.М., Логвин М.М. та доц. Дробиш Л.В. взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності». Дякуємо голові організаційного комітету проф. Пасці М.З. за запрошення та можливість ділитися своїм досвідом і робити власний внесок у розвиток сфери туризму та гостинності.

          

27 вересня 2023 року на території об'єкту сільського зеленого туризму – «Садиба родини Блонських», що розташована у с. Вовнянка Миргородського району відбулося виїзне засідання Координаційної ради з питань розвитку туризму та курортів при Полтавській обласній державній адміністрації з нагоди Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні.

Під час вітального слова до учасників  координаційної ради звернулася Директор Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації Удовиченко І.А., яка підкреслила важливість залучення молоді до розвитку туризму та важливість практико орієнтованого навчання фахівців для сфери туризму.

Під час виступу Барибіна Я.О. депутатка Полтавської обласної ради та заступниця голови координаційної ради, к.е.н., доцент кафедри менеджменту, яка викладає на освітніх програмах «Туризм» навчальні дисципліни «Менеджмент в туризмі», «Управління туристичними дестинаціями», окреслила сучасні виклики та можливості розвитку туризму Полтавщини в умовах війни. Серед запрошених під час обговорення і затвердження нових туристичних маршрутів Полтавської області та питань розвитку сільського зеленого туризму у воєнний час були і студенти-бакалаври спеціальності «Туризм» ПУЕТ (Плахотний Руслан, Попович Тарас та Наріжняк Карина). Це ще раз підтверджує, що практико-орієнтоване навчання є одним із сучасних світових освітніх трендів для всіх рівнів, напрямків освіти та ключовий принцип надання освітніх послуг у ПУЕТ.

          

28 липня 2023 року доц. Карпенко Н.М. та доц. Карпенко Ю.В. пройшли онлайн-курс «Стратегії сталого розвитку для міст і громад: практичні поради»» через дистанційну платформа громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану «ВУМ online» та отримали відповідні сертифікати (1 кредит ЄКТС). Даний курс буде рекомендований студентам освітньо-професійної програми «Туризм» ступеня бакалавра під час вивчення обов’язкової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Спеціалізований туризм (Міських агломерацій)», в якості неформальної освіти та забезпечить можливість його зарахування як результату навчання.

          

29-30 червня 2023 року проф. Скляр Г.П., доц. Карпенко Ю.В. та доц. Логвин М.М. взяли участь у Міжнародному курортно-рекреаційному форумі (м. Трускавець) який був організований задля активізації комунікації влада-наука-бізнес з метою фахового обговорення нагальних питань функціонування курортно-рекреаційної індустрії в умовах воєнного стану в Україні, обміну вітчизняним і міжнародним досвідом науковців і практиків для пошуку нових можливостей та вироблення управлінських рішень щодо ефективного та раціонального використання ресурсного потенціалу як основи забезпечення сталого розвитку курортних територій та модернізації курортно-рекреаційної сфери. Дякуємо голові організаційного комітету проф. Гуменюку В.В. за запрошення!

          

28 червня 2023 року доц. Логвин М.М. пройшов онлайн-курс «Європейський зелений курс (ЄЗК) та Україна» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» та отримав відповідний сертифікат. Даний курс буде рекомендований  здобувачам вищої освіти освітньо-професійної програми «Туризм» ступеня бакалавра під час вивчення обов’язкової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Спеціалізований туризм (Екологічний (зелений), сільський)», в якості неформальної освіти та забезпечить можливість його зарахування як результату навчання.

          

Якість освітньої програми «Туризм» підтверджено!

20 червня 2023 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію і затверджено сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 Туризм другий (магістерській) рівень вищої освіти. Вітаємо гаранта освітньої програми завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Скляра Г.П., професорсько-викладацький колектив та студентів причетних до даної події. Адже об’єктивна оцінка експертів Агентства підтверджує якісну підготовку здобувачів вищої освіти та високий професіоналізм колективу ПУЕТ!

          

27 травня 2023 року доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Логвин М.М. взяв участь у виїзному засіданні з питань розвитку туризму у Полтавській області, яке організував Комітет з розвитку туризму, культури та інновацій при Полтавській торгово-промисловій палаті.

У процесі засідання було знайомство із роботою закладів готельно-ресторанного бізнесу та індустрії гостинності, з потенційними новими туристичними маршрутами, з новими формами роботи з питань внутрішнього туризму та культурних індустрій Кременчуцького району Полтавської області. Відбувся діалог думок стосовно комунікації влади, бізнесу та науки для майбутньої співпраці. Засідання відбувалось на турбазі Кременчуцького сталеливарного заводу.

          

26 травня 2023 року в рамках заходів до Дня випускника ПУЕТ кафедрою туристичного та готельного бізнесу проведено онлайн-зустріч випускників та студентів спеціальності 242 Туризм.

Випускники різних років поділились спогадами про своє студентське життя та власним досвідом практичної діяльності у сфері туризму, зокрема у турагентській діяльності, музейній справі, консалтингових послугах та матеріально-технічному забезпеченні у туризмі. Студенти отримали актуальну інформацію про сучасний стан ринку туристичних послуг, вимоги роботодавців до компетенцій та особистих якостей потенційних працівників у сфері туризму над якими слід наполегливо працювати в студентські роки.

          

25 травня 2023 року у видавничо-поліграфічному відділі ПУЕТ вийшов друком навчально-методичний посібник «Рекреалогія та курортологія» доцентів кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ Карпенко Н.М. і Карпенка Ю.В. Вітаємо авторів та бажаємо їм подальшої творчої наснаги!

          

Студенти освітньої програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Гонтар М., Калініченко І., Кірєєв М., Колесник В., Малюга Д., Пасічник В., Постнова А., Столяров Б., Шинкаренко Я. та Янчукова Є., пройшли онлайн-курс «Музей для людей. Побудова сучасних експозицій в історичних музеях» через дистанційну платформа громадянської освіти «ВУМ online» та отримали сертифікати. За результатами проходження даного курсу, як результат неформальної освіти, студентам будуть нараховані додаткові бали за вивчення навчальної дисципліни «Музеєзнавство та основи музейної справи».

          

18 травня 2023 року проф. кафедри туристичного та готельного бізнесу  Скляр Г.П. виступив на пленарному засіданні ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» з доповіддю: «Економіст – методолог Г.В. Задорожний у витоків туристичної економічної постнекласики». Конференцію в онлайн-режимі проводила кафедра туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

На засідання секції 3 «Туризм як драйвер повоєнного відновлення економіки України» з доповіддю: «Ініціатива синього туризму: потенціал та перспективи» виступив доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Логвин М.М. у співавторстві з аспірантом кафедри Логвином Д. та партнером кафедри з м. Клайпеда (Литва), магістром Мороз М.

          

17 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу проф. Шуканов П.В., доц. Карпенко Н.М. та доц. Логвин М. М. стали членами Національної спілки краєзнавців України – основною метою діяльності якої є розвиток національного краєзнавчого руху, залучення до пізнання рідного краю широких верств населення, використання досвіду, здобутого в цій галузі в Україні та за кордоном, створення й оприлюднення документально-публіцистичних і науково-популярних творів із історії та культури краю. Вітаємо колег!

          

11 травня 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри проф. Скляр Г.П, доц. Логвин М. М., аспірант Логвин Д.М. та студенти освітньої програми «Туризм» взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», яку проводив Чернівецький торговельно-економічний інститут ДТЕУ. У заході взяли участь також провідні фахівці готельно-ресторанного бізнесу із Болгарії, Великобританії, Італії, Польщі, Румунії, Словаччини та інших країн.

          

25-27 квітня 2023 року на базі Полтавської академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського відбувся ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Цього річ змагання зібрало 22 команди з усієї України.

У зв’язку з воєнним станом олімпіаду проводять у дистанційному форматі. Змагаються 136 учнів 8–11 класів закладів загальної середньої освіти України, які перемогли на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії та Всеукраїнській учнівській інтернет-олімпіаді з географії.

Після урочистого відкриття олімпіади школярі взяли участь у тестовому та теоретичному турі, під час яких вони намагалися максимально продемонструвати знання з географії, нестандартне мислення. Практичний тур відбувся 26 квітня. Завершилася олімпіада урочистою церемонією закриття та нагородженням учасників.

У даному заході брали участь і НПП кафедри туристичного та готельного бізнесу: проф. Шуканов П.В. (експерт-консультант) та доц. Логвин М.М. (член журі).

За матеріалами сайту Міністерства освіти і науки України

          

Доброю практикою у ПУЕТ є залучення до аудиторних занять на освітніх програмах професіоналів-практиків, експертів галузі. Так, 20 квітня 2023 року студенти-магістри освітньої програми «Туризм» в межах вивчення навчальної дисципліни «Глобальна стратегія сталого розвитку» на базі Міжнародної освітньої платформи Ukraine Global Faculty відвідали онлайн-лекцію Ernst Ulrich von Weizsacker –почесного президента Римського клубу, екс-голови комітету з навколишнього середовища Німецького Бундестагу, екс-директора Центру науки і технологій ООН у Нью-Йорку, доктора філософії на тему «Небезпечні виклики для всієї Землі: клімат і біорізноманіття». Науковець є одним з найбільш відомих у світі мислителів щодо ефективного використання різноманітних ресурсів. Провідний автор таких доповідей Римському клубу як Factor Four (1995), Limits to Privatization (2005), Factor Five (2009) and Co-author of Come On! (2017). За результатами лекції здобувачі Пузирна Ж. та Товстоніжко В. отримали від організаторів заходу сертифікатами про участь.

          

20 квітня 2023 року відбулося чергове засідання науково-методологічного гуртка «Традиція» (керівник проф. Шуканов П.В.), де було розглянуто питання щодо підготовки студентів до ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (25-26 квітня 2023 року). На гуртку була представлена доповідь-презентація здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти Пузирної Жанни на тему «Значення лісових ресурсів для збереження екосистем суші». За результатами обговорення було прийнято рішення про включення вище зазначеної доповіді у пленарне засідання конференції цього року.

          

20 квітня 2023 року в межах реалізації концепції практико-орієнтованого навчання ПУЕТ студенти освітньої програми «Туризм» відвідали творчу зустріч з Семеном Глузманом – письменником, правозахисником, дисидентом і політв'язенем, яка відбулася у Полтавському літературно-меморіальному музеї Панаса Мирного. Окрім досвіду спілкування з цікавою особистістю, здобувачі прийняли участь в організації цієї зустрічі. Дякуємо керівництву і колективу музею за таку можливість!

          

15 березня 2023 року відбувся кафедральний круглий стіл студентів і аспірантів «Туризм і молодь – 2023», проведений в межах науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування та розвитку сфери туризму в умовах модернізації економіки» (держ. реєстр. номер 0117U004715). Результати роботи круглого столу були опубліковані у збірнику матеріалів. Дякуємо усім студентам і аспірантам за плідну роботу!

          

31 березня 2023 року студенти ПУЕТ освітньої програми «Туризм» прийняли участь у виїзному практичному занятті з навчальної дисципліни «Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)» на базі музею футбольного клубу «Ворскла». У процесі виїзного практичного заняття студенти ознайомились з особливостями проведення екскурсій у музеях спортивного профілю. Дякуємо, начальнику відділу маркетингу та реклами, директору музею ФК «Ворскла» О. Васіну за підтримку в організації та проведенні таких занять, що сприяють розвитку професійних комптентностей майбутніх фахівців сфери туризму.

          

27 березня 2023 року у видавничо-поліграфічному відділі ПУЕТ вийшов друком навчально-методичний посібник «Управління проєктами в сфері туризму і рекреації» кандидатів економічних наук, доцентів кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ Тараненка О.О. і Карпенка Ю.В. Посібник адресовано студентам закладів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», які вивчають форми, методи, інструменти та механізм управління розробкою проектів з метою забезпечення ефективного розвитку вітчизняних туристичних підприємств.

          

23 березня 2023 року під науковим керівництвом проф. Шуканова П. В. відбулося чергове засідання науково-методологічного гуртка «Традиція», яке було присвячене Міжнародному дню лісів, що офіційно відзначається ООН з 2012 року. Тема засідання пов’язана з вивченням студентами-магістрами з туризму дисципліни «Глобальна стратегія сталого розвитку», зокрема з дослідженням питань 15 Цілі сталого розвитку «Збереження екосистем суші».

На основі даних ООН розглянуті міжнародні особливості впровадження заходів сталого управління лісовим фондом, подолання опустелювання, зупинення процесу деградації земель та втрати біологічної різноманітності. З цього приводу була заслухана та обговорена цікава доповідь студентки групи Тм-11 Пузирної Жанни на тему «Велика зелена стіна Африки». Під час роботи гуртка було розглянуто питання про значення лісових ресурсів для розвитку туристичної діяльності в Україні та світі. Таким чином був виявлений взаємозв’язок між глобальними Цілями сталого розвитку ООН та проблемами  становлення і розвитку сталого туризму.

          

Вітаємо доцента кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ доц. Логвина М.М. з перемогою у конкурсі «Кращий викладач очима студентів» у 2022-2023 навчальному році! Бажаємо творчих успіхів та натхнення.

          

16 березня 2023 року у видавничо-поліграфічному відділі ПУЕТ вийшов друком навчально-методичний посібник «CRM та GDS системи в туризмі» кандидатів економічних наук, доцентів кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ Карпенка Ю.В. і Тараненка О.О. Посібник адресовано студентам закладів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм», науково-педагогічним працівникам, а також усім хто цікавиться дослідженням питань формування та підтримки інформаційних потоків у системах управління об'єктами підприємств сфери туризму.

          

22-27 лютого 2023 року відбувся II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України. Під час даного заходу працювало 13 предметних відділень. У відділенні наук про Землю, секцію географії; геології, гідрогеології та геофізики, геоінформаційних систем та дистанційного зондування Землі членом журі працював НПП кафедри туристичного та готельного бізнесу доц. Логвин М.М.,  екологія та аграрні науки – доц. Тараненко О. О. Представлені на конкурс роботи були цікавими й актуальними, а учні виявили неабиякі здібності й обізнаність із досліджуваної проблематики під час їх захисту. Вітаємо переможців!

Дякуємо організаторам за запрошення, творчу атмосферу спілкування з академічною спільнотою з інших ЗВО, що дозволить враховувати їх пропозиції під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП «Туризм» у ПУЕТ.

          

З метою надання психологічної підтримки студентам та формування у них навичок первинної психологічної допомоги і самодопомоги 15 лютого 2023 року науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ пройшли онлайн-курс «Базова психологічна допомога в умовах війни» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». Дякуємо авторам за змістовий на корисний курс.

          

4 лютого 2023 року на базі Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В.Остроградського у дистанційному форматі відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. У змаганнях взяло участь понад 70 учасників та їх учителів із різних міст і районів Полтавської області. Участь у змаганні взяли переможці попереднього етапу – учні 8-11 класів. Змагання відбувалося за трьома рівнями – тести, практичний і теоретичний тури. Завдання олімпіади були складені з урахуванням програми шкільного курсу географії та були націлені на перевірку рівня сформованості предметних географічних компетенцій.

Кваліфіковане журі під головуванням професора кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ  Шуканова П.В. та члена журі доцента кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ, НПП інших закладів вищої освіти  та досвідчених вчителів Полтавської області професійно виконало покладені на нього завдання.

Вітаємо переможців і призерів олімпіади із географії і бажаємо нових здобутків на наступних етапах! Чекаємо вас побачити серед студентів ПУЕТ на навчання за освітньою програмою «Туризм».

          

30 січня 2023 року відбулося розширене засідання кафедри туристичного та готельного бізнесу. Мета проведення заходу – перспективні напрями й особливості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами (ОПП) кафедри. А також обговорення сучасних вимог до компетентностей, навичок, знань майбутніх випускників з метою удосконалення, актуалізації ОПП та винесення їх проєктів на громадське обговорення.

У засіданні прийняли участь науково-педагогічні працівники, котрі забезпечують освітній процес за ОПП та стейкґолдери. Серед запрошених були роботодавці: Завалій С.Б. – директор Полтавського літературно-меморіального музею Панаса Мирного, Литвин О.М. – директор туристичного агентства «Anex Tour Poltava Parovoz»; випускники: Мороз А.А., Артеменко Т.О., Галкіна О.О., Пузирна Ж.В. та здобувачі вищої освіти: Фісанович О.К., Прописвіт А.О., Гонтар М.С., Міхно К.А., Прописвіт А.О., Герман А.В.

Засідання виявилося продуктивним, усі пропозиції, зауваження, побажання стекґолдерів будуть враховані при перегляді освітньо-професійних програм «Туризм» початкового рівня (короткого циклу), першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023-2024 начальний рік.

          

28 січня 2023 року доц. Логвин М.М. пройшов онлайн-курс «Екопрактики для сільського господарства та громад» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» та отримав відповідний сертифікат. Даний курс буде рекомендований  здобувачам вищої освіти освітньо-професійної програми «Туризм» ступеня бакалавра під час вивчення обов’язкової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Спеціалізований туризм (Сільський, зелений)», в якості неформальної освіти та забезпечить можливість його зарахування як результату навчання.

          

20 січня 2023 р. науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу ПУЕТ пройшли онлайн-курс «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях» через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». Під час тренінгу викладачі навчилися як підготуватися до надзвичайної ситуації, ознайомилась з порядком дій у разі настання надзвичайної ситуації та освіжили у пам’яті раніше опановані навички першої домедичної допомоги.

          

Ідея безперервної освіти є сучасним трендом, тому освітній процес здобувачів вищої освіти в ПУЕТ відбувається не лише в аудиторіях університету та на базі Головного центру дистанційного навчання, але й із використанням неформального навчання. Студентки освітньої програми «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти Міхно К. та Скрипник Я. пройшли онлайн-курс «Управління проєктами» через дистанційну платформа громадянської освіти «ВУМ online» та отримали сертифікати. За результатами проходження даного курсу, як результат неформальної освіти, студенткам будуть нараховані додаткові бали за вивчення навчальної дисципліни «Управління проєктами у сфері туризму і рекреації».

          

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012