кафедра туристичного та готельного бізнесу

Публікації

          

Матеріали кафедрального круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2023» (2023 р.)

Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет- семінару «Туристичне господарство у світлі гуманістичних ідей Г. С. Сковороди (до 300-річчя з дня народження мислителя)» (2022 р.).

Матеріали кафедрального круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2021» (2021 р.)

Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Туристичне господарство у світлі ідей С. М. Булгакова про людяність (до 150-річчя з дня народження мислителя)» (2021 р.)

Матеріали кафедрального круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2020» (2020 р.)

Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі» (2020 р.)

Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллевих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (2019 р.)

Матеріали кафедрального круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2019» (2019 р.)

Матеріали міждисциплінарного методологічного семінару «Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму» (2018 р.)

Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (2017 р.)

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (2016 р.)

Модернізація туризмознавства : теорія і практика партнерства: монографія / [авт. кол.] ; за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 372 с.

Проблеми розвитку туристичного бізнесу : монографія / за заг. ред. Г. П. Скляр, В. Г. Шкарупа. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 233 с.

          

Карпенко Н. М. Рекреалогія та курортологія [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» / Н. М. Карпенко, Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 200 с.

Тараненко О. О. Управління проєктами у сфері туризму і рекреації [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 242 Туризм / О. О. Тараненко, Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 93 с.

Карпенко Ю.В. CRM та GDS системи в туризмі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» / Ю.В. Карпенко, О.О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2023. – 149 с.

Скляр Г. П. Програма та методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти 2 курсу ступеня магістра спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ [Електронний ресурс] / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко, Л. В. Дробиш. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 17 с.

Скляр Г. П. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 1 курсу ступеня магістра спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ [Електронний ресурс] / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко, В. О. Животенко. – Полтава : ПУЕТ, 2022. – 17 с.

Скляр Г. П. Методичні рекомендації щодо виконання кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня магістра студентами спеціальності 242 «Туризм» ПУЕТ / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко. – Полтава ПУЕТ, 2022. – 27 с.

Животенко В. О. Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» / В. О. Животенко, Ю. В. Карпенко, О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 127 с.

Скляр Г. П. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 1 курсу ступеня бакалавра спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ [Електронний ресурс] / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко, Н. М. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 7 с.

Карпенко Ю. В. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 2 курсу ступеня бакалавра спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ [Електронний ресурс] / Ю. В. Карпенко, В. О. Животенко, Н. М. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 13 с.

Шуканов П. В. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 3 курсу ступеня бакалавра спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ [Електронний ресурс] / П. В. Шуканов, М. М. Логвин. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 16 с.

Логвин М. М. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 4 курсу ступеня бакалавра спеціальності 242 Туризм освітня програма «Туризм» ПУЕТ [Електронний ресурс] / М. М. Логвин, О. О. Тараненко. - Полтава : ПУЕТ, 2021. – 29 с.

Логвин М. М. Етнокультурне країнознавство : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни здобувачами вищої освіти спеціальності 242 Туризм ступеня магістра / М. М. Логвин. – Полтава : ПУЕТ, 2021. – 213 с.

Литовченко І. В. Туристично-краєзнавча діяльність [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 242 Туризм освітнього рівня магістра / І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 60 с.

Животенко В. А. Специализированный туризм (экологический, спортивный) / В. А. Животенко. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 92 с.

Скляр Г. П. Туризмологія : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» / Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш, М. М. Паньків. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 172 с.

Дробиш Л. В. Управління якістю туристичних послуг : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» / Л. В. Дробиш. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 145 с.

Логвин М. М. Демографічні ресурси туризму : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» ступеня бакалавра / М. М. Логвин. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 185 с.

Карпенко Н. М. Спеціалізований туризм (лікувально-оздоровчий) : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» освітня програма «Туризм» ступеня бакалавра / Н. М. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 119 с.

Тараненко О. О. Організація ділового туризму та виставкової діяльності [Електронний ресурс] : навчальні завдання та методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 35 с.

Тараненко О. О. Інноваційні технології в туризмі : навч.- метод. посібник / О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 84 с.

Тараненко О. О. Організація ділового туризму та виставкової діяльності [Електронний ресурс] : навч. завдання та метод. реком. для практ. занять і самост. роботи студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» ПУЕТ / О. О. Тараненко. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2018.

Литовченко І. В. Екскурсологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра / І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 40 с.

Логвин М. М. Демографические ресурсы туризма : учеб.-метод. пособие для самост. изучения учеб. дисциплины студентами специальности 242 «Туризм» степени бакалавра / М. М. Логвин. – Полтава : ПУЭТ, 2018. – 162 с.

Карпенко Ю. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навч.-метод. посібник / Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 183 с.

Карпенко Ю. В. Економіка підприємства: практикум [6.140101 «Готельно-ресторанна справа»] : навч. посібник / Ю. В. Карпенко, В. В. Бенях. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 413 с.

Дробиш Л. В. Економіка туризму : навч.-метод. посібник / Л. В. Дробиш, В. О. Сергійчук. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 283 с.

Животенко В. О. Економічне управління підприємством : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економіка підприємства» ступеня магістра / В. О. Животенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 262 с.

Тараненко О. О. Організація туризму (Організація туристичних подорожей) : навч. завдання та метод. реком. для практ. занять і самост. роботи студентів спец. 242 «Туризм» ступеня бакалавра / О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 85 с.

Тараненко О. О. Організація туризму (Організація анімаційної діяльності) : навч. завдання та метод. рекомендації для практ. занять і самост. роботи студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / О. О. Тараненко, І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 28 с.

Литовченко І. В. Програма та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики студентами 5 курсу спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра ПУЕТ [Електронний ресурс] / І. В. Литовченко, М. М. Логвин, Н. М. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2017 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Тараненко О. О. Програма та методичні рекомендації щодо проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня магістра ПУЕТ [Електронний ресурс] / О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2017 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

Литовченко І. В. Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) : навч.-метод. посібник / І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – 48 с.

Скляр Г. П. Туризмознавство : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни студентами спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» ступеня бакалавра / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 88 с.

Скляр Г. П. Організація туризму (Основи туризмознавства) : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни студентами спеціальності 242 «Туризм» ступеня бакалавра / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 94 с.

Карпенко Н. М. Туристичні ресурси України : навч. завдання для практ. занять і самост. роботи студентів спеціальності 242 «Туризм» ступеня бакалавра / Н. М. Карпенко, М. О. Антонець. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 85 с.

Карпенко Н. М. Рекреаційні комплекси світу : навч. завдання для практ. занять та самост. роботи студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / Н. М. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 66 с.

Литовченко І. В. Спеціалізований туризм (сільський зелений) : навч.-метод. посібник / І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 51 с.

Скляр Г. П. Організація туризму (Основи туризмознавства) [Електронний ресурс] : навчальні завдання / Г. П. Скляр, О. М. Литвин, О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2015.

Скляр Г. П. Туризмознавство : навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Г. П. Скляр, О. М. Литвин, О. О. Тараненко. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 50 с.

Інвестування в готельно-ресторанному господарстві : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. П. Скляр, Н. В. Фесенко, В. П. Губачов, О. В. Яріш, Л. А. Лугівська. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 191 с.

Березін О. В. Ціноутворення в туристичному бізнесі : навч. посібник / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2014. – 168 с.

Карпенко Н. М. Екологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою / Н. М. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 159 с.

Литовченко І. В. Державне регулювання економіки : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / І. В. Литовченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 99 с.

Шуканов П. В. Мировой рынок товаров и услуг : учеб.-метод. пособие / П. В. Шуканов, М. М. Логвин. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 77 с.

Шуканов П. В. Основи геоекономіки та проблеми глобалізації [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / П. В. Шуканов, М. О. Джаман. – Полтава : ПУЕТ, 2012.

Березін О. В. Управління ціноутворенням : навч. посібник [6.140101 «Готельно-ресторанна справа»] / О. В. Березін, Ю. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 176 с.

Карпенко Ю. В. Економіка підприємства : навч.-метод. посібник [6.140101 «Готельно-ресторанна справа»] / Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 241 с.

Управління інвестиціями в туристичному бізнесі : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. П. Скляр, Л. А. Лугівська, В. П. Губачов, О. В. Яріш, Л. В. Гнипа-Черневецька. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 188 с.