кафедра туристичного та готельного бізнесу

Публікації

          

Матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару «Щастя у подорожах: реактуалізація духовно-творчої спадщини і дозвіллевих практик мандрівного філософа-богослова Г. С. Сковороди» (2019 р.)

Матеріали кафедрального круглого столу студентів та аспірантів «Туризм і молодь – 2019» (2019 р.)

Матеріали міждисциплінарного методологічного семінару «Людина, яка подорожує: постнекласична парадигма наукових досліджень туризму» (2018 р.)

Матеріали ІI Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (2017 р.)

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості: туризм, людиномірність, партнерство, кооперація» (2016 р.)

Модернізація туризмознавства : теорія і практика партнерства: монографія / [авт. кол.] ; за заг. ред. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 372 с.