кафедра туристичного та готельного бізнесу

Склад кафедри

          

Скляр Георгій Павлович
доктор економічних наук, професор,
академік Академії економічних наук України

Завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу

Працює в університеті з 1976 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Туризмологія
 • Організація туризму (Основи туризмознавства)
 • Спеціалізований туризм (Культурно-пізнавальний)
 • Управління інвестиціями в туристичному бізнесі
 • Університетська освіта

Має понад 250 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Шуканов Павло Васильович 
доктор географічних наук, доцент, професор кафедри

Працює в університеті з 1993 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Геоекономіка туризму
 • Ринок туристичних, ресторанних та готельних послуг
 • Туристична політика зарубіжних країн
 • Глобальна стратегія сталого розвитку
 • Методологія і організація наукових досліджень

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Карпенко Юрій Вікторович 
кандидат економічних наук, доцент кафедри,
член-кореспондент Академії економічних наук України

Працює в університеті з 2010 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Міжнародний туризм
 • Організація туризму (Туроперейтинг)
 • Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності)
 • Екскурсологія
 • Безпека туризму
 • Спеціалізований туризм (Круїзний, яхтовий)

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Індентифікатор в SCOPUS

Логвин Михайло Михайлович
кандидат географічних наук, доцент

Працює в університеті з 1990 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Географія туризму (Географія туризму)
 • Географія туризму (Туристичне країнознавство та краєзнавча діяльність)
 • Спеціалізований туризм (Сільський зелений)
 • Спеціалізований туризм (Релігійний)
 • Державне і муніципальне управління у сфері туризму
 • Демографічні ресурси туризму

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Животенко Віталій Олександрович
кандидат економічних наук, доцент

Працює в університеті з 2007 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Економіка в готелях і ресторанах
 • Організація туризму (Організація анімаційної діяльності)
 • Організація туризму (Організація надання транспортних послуг в туристичному бізнесі)

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Карпенко Ніна Миколаївна 
доцент

Працює в університеті з 1988 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Географія туризму (Рекреаційні комплекси світу)
 • Екологічна свідомість та відповідальність бізнесу
 • Спеціалізований туризм (Екологічний, спортивний, лікувально-оздоровчий)
 • Спеціалізований туризм (Міських агломерацій)
 • Туристичний потенціал економіки регіонів України

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Тараненко Олександр Олексійович
кандидат економічних наук, доцент кафедри

Працює в університеті з 2008 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Організація туризму (Організація туристичних подорожей)
 • Спеціалізований туризм (Діловий туризм і виставкова діяльність)
 • Організація діяльності суб’єктів туристичної сфери
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Управління проектами в туризмі
 • Управління споживчими перевагами у сфері туризму та гостинності

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Дробиш Людмила Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

Працює в університеті з 1974 р.

Викладає навчальні дисципліни:

 • Економіка туризму
 • Економіка підприємств ресторанного господарства
 • Економіка харчових виробництв
 • Управління якістю туристичних послуг

Має понад 150 наукових та навчально-методичних праць

Індекси бібліографічних посилань у Google Академія

Ковтун Наталія Іванівна 
старший лаборант

Працює в університеті з 2003 р.

Здійснює підготовку кафедральної і навчально-методичної документації, координує навчальний процес кафедри